KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Lato w mieście 2021 - informacje

UWAGA
Listy dzieci poszczególnych grup będą dostępne u osoby pełniącej dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły.
Uczestnicy programu
LATO W MIEŚCIE 2021 korzystają z wejścia C-pierwszego od głównej bramy wejściowej po lewej stronie.
Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z regulaminem Feryjnej Placówki Edukacyjnej dyżur pełnimy od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Programu.Drodzy Rodzice,
uprzejmie prosimy o zaopatrzenie dzieci w strój sportowy, basenowy jeżeli wymagają tego zajęcia oraz ubiór odpowiedni do zabaw na zewnątrz szkoły (konieczne nakrycie głowy).
Dzieci powinny mieć ze sobą legitymacje szkolne oraz drugie śniadanie i wystarczającą ilość wody.

W miarę możliwości prosimy również, żeby dzieci miały ze sobą piórnik wyposażony w: kredki, nożyczki, klej, ołówek, gumkę.
Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.
LATO W MIEŚCIE 2021
Wpłaty za opiekę:
82 1030 1508 0000 0005 5034 7008
Wpłaty za żywienie:
41 1030 1508 0000 0005 5034 7067
UWAGA
W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2021 r., po spełnieniu następujących warunków:
- do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego,  e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz
- do 7 września 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 według wzoru udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.
Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.
PODZIAŁ NA GRUPY

GRUPA 1 i 2

SALA 106
7.00 – 17.00

GRUPA 3 i 4
SALA 105
7.00 – 17.00

GRUPA 5 i 6
SALA 104
7.00 – 17.00

GRUPA 7 i 8
SALA 103
7.00 – 17.00

GRUPA 9

SALA 108
7.00 – 17.00
ODBIÓR UCZESTNIKÓW PROGRAMU

LATO W MIEŚCIE 2021”

TEL. 723 244 098
PLAN DNIA AKCJI "LATO W MIEŚCIE 2021"

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 330

7.00-8.30 - Zbiórka, zapisy dzieci na listy obecności, zajęcia integracyjne.

8.30-10.00 - Zajęcia świetlicowe, drugie śniadanie, przypomnienie zasad BHP, przygotowanie do zajęć planowanych.

9.00-13.30 - Zajęcia planowane wg grafiku poszczególnych grup: zajęcia z instruktorami, gośćmi, wyjścia na zewnątrz placówki, teatrzyki, spacery itp.

11.00-13.30 - Obiad, relaks po obiedzie.

13.30-16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcami: plastyczne, literackie, sportowe, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, z chustą animacyjną, czytanie literatury dziecięcej, zabawy na placu zabaw, zajęcia na boisku.

16.00-17.00 - Zajęcia integracyjne, zabawy przy muzyce.Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Mandarynki 1, Warszawa
 

1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

2. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Akcji „Lato w Mieście” 2021 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

3. Warunki uczestniczenia ucznia w Akcji:

- posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

- złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wraz z potwierdzeniami opłat za opiekę i posiłki1

- przestrzeganie regulaminu FPE oraz zasad obowiązujących w FPE związanych z zagrożeniem zakażenia koronawirusem (SARS-Cov-2).

4. FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni oprócz dni świątecznych) z wyjątkiem: ostatniego turnusu ferii letnich, który może trwać 5, 6 lub 7 dni, tj. 23-27.08, 23-30.08 lub 23-31.08.

5. FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako naruszenie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Akcji.

7. Uczestnik Akcji w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych napoje/wodę.

8. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

9. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

10. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

11. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2021 r.,
po spełnieniu następujących warunków:

- do godziny 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność, skutecznego zgłoszenia (telefonicznego,  e-mailowego lub osobistego) przez rodzica/opiekuna prawnego, oraz

- do 7 września 2021 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2021 według wzoru  udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

12. W dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem e-maila, najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego jego nieobecność.

13. Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za:

- opiekę w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 82 1030 1508 0000 0005 5034 7008

- posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek nr 41 1030 1508 0000 0005 5034 7067

14. Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Akcji są bezpłatne.

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Akcji, w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć oraz maseczkę.

16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Akcji, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Akcji z udziału w zajęciach.

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika Akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

18. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2021 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

19. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2021.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.


--------------------------------------                

1Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.