Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Wars i Sawa 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 27 października 2014 r. Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, na uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik, otrzymała Certyfikat Wars i Sawa w ramach V edycji programu. Cieszymy się, że nasz wniosek zyskał uznanie, wiedząc jednocześnie, że jest to zobowiązanie i odpowiedzialność w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju umiejętności oraz zainteresowań uczniów uzdolnionych.

 

 

 

 

 CO TO JEST WARS I SAWA?

 

Przyjęta w 2008 r. uchwałą Rady Warszawy „Polityka edukacyjna miasta stołecznego Warszawy w latach 2008-2012” określiła pożądany model warszawskiej szkoły samorządowej.
W dokumencie tym zapisano m.in.: „za najważniejsze uznaje się tworzenie szkoły efektywnej, otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej. Warszawska szkoła powinna być szkołą zapewniającą najwyższej jakości edukację i jednocześnie szkołą - autonomiczną, kreatywną, tolerancyjną, szkołą tworzącą wspólnotę świadomych odpowiedzialności za rozwój dzieci i młodzieży nauczycieli, uczniów i ich rodziców.”
W ustawie uwzględniono także potrzebę systemowego wsparcia uczniów uzdolnionych. Dlatego też Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy od roku 2007 podejmowało szereg działań związanych bezpośrednio ze wspieraniem uczniów uzdolnionych, bądź też realizowało odrębne zadania służące tworzeniu oferty rozwijającej uczniowskie zainteresowania i pasje. Miasto stworzyło warszawski system wspierania uzdolnionych. Program WARS I SAWA jest efektem tych działań. Podstawowym założeniem programu jest teza, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowanego rozwoju.


 

CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH
 

 

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy – cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się  - ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”
                                                     

 

  Paulo  Coelho

 

 

 

Program Wspierania Uczniów Uzdolnionych kładzie główny nacisk na doskonalenie procesu dydaktyczno – wychowawczego nastawionego na zaspokojenie potrzeb intelektualnych uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu z równoczesnym promowaniem ich osiągnięć, wyszukiwanie talentów,  motywowanie do zdobywania wiedzy i rozwijanie zainteresowań.CEL OGÓLNY:

 

Zwiększenie skuteczności wszechstronnego rozwoju uczniów uzdolnionych, zgodnie z ich kierunkiem potrzeb i preferencji w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

 1. Dostosowanie  dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do wymogów nowego programu,
 2. Poszerzenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym,
 3. Zwiększenie skuteczności i trafności diagnozy uzdolnień oraz indywidualnego stylu uczenia się uczniów uzdolnionych,
 4. Poszerzenie oferty i atrakcyjności  zajęć pozalekcyjnych stosownie do profilu uczniów uzdolnionych,
 5. Zaangażowanie rodziców, instytucji i stowarzyszeń do współpracy na rzecz uczniów uzdolnionych.
   

 

Celem oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych każdej szkoły jest wszechstronny rozwój dziecka. Szkoła odkrywa i pobudza potencjał ucznia dostarczając bodźców i treści wyzwalających jego aktywność. Właściwe kierowanie rozwojem dziecka wymaga dobrej orientacji w jego indywidualnych możliwościach rozwojowych, aby można było postawić mu odpowiednie wymagania.

Wczesne wykrycie i właściwe wspieranie uzdolnień u dzieci to jedno z najważniejszych zadań współczesnej edukacji.
Nasza szkoła pragnie podążać za dzieckiem, stwarzać mu optymalne warunki rozwoju, podejmować działania sprzyjające ujawnianiu i właściwemu reagowaniu na potrzeby uczniów uzdolnionych. Dlatego właśnie postanowiliśmy przystąpić do Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”.
Realizacja programu umożliwi nam identyfikację różnorodnych uzdolnień uczniów, pozwoli na efektywne rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań dzieci, co z kolei wpłynie na podniesienie efektywności kształcenia, a także uczyni proces dydaktyczny twórczym, inspirującym doświadczeniem.

 

 

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE W ZAKRESIE WSPIERANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH:- oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, m.in. koło matematyczne, polonistyczne, plastyczne, historyczne, muzyczne, sportowe, przyrodnicze, literackie, dziennikarskie, teatralne, filozoficzne, ekologiczne i inne,
- koła zainteresowań realizowane w ramach pracy świetlicy szkolnej, np. „zręczne rączki”, decoupage, gry planszowe, szydełkowanie, piłka nożna, quilling, zabawy ruchowe i inne,
- rozbudowana oferta konkursów szkolnych, udział w konkursach o szczeblu dzielnicowym, kuratoryjnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- możliwość rozwijania umiejętności społecznych w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego oraz Wolontariatu Szkolnego ,
- opieka specjalistów,
- imprezy szkolne promujące uzdolnienia uczniów (Święto Szkoły)
- indywidualizacja nauczania - dodatkowe zajęcia dla uczniów uzdolnionych realizujące indywidualne programy nauczania,
- innowacje pedagogiczne,
- wycieczki i wyjścia edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów, udział w różnorodnych warsztatach naukowych,
- zajęcia z pedagogiem szkolnym „Jak efektywnie się uczyć” – realizacja autorskiego programu „Moja głowa, mój sukces”
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie diagnozowania uczniów zdolnych,
- promowanie uczniów zdolnych i ich osiągnięć (apele, strona internetowa szkoły),
- wczesna identyfikacja uzdolnień przy współpracy z Przedszkolem nr 286

 

    

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 78699 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.