Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Ewaluacja wewnętrzna 2016/2017 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 były poddane trzy obszary:
 

 

I. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez uzyskanie informacji na temat skuteczności prowadzonych prelekcji   i zajęć w ramach Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa;
 

II. Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci w szkole podstawowej – określenie stanu zainteresowania czytelnictwem wśród uczniów klas I-III, podniesienie kompetencji czytelniczych poprzez organizacje konkursów, uczestnictwo w ogólnopolskich programach czytelniczych;
 

III. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona wspólnie z pracownikami szkoły poprzez włączenie wszystkich nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego w proces ewaluacji wewnętrznej.

 

Sposób realizacji: ankiety przeprowadzone w okresie kwiecień – maj 2017 r.  wśród uczniów klas piątych i szóstych i ich rodziców oraz nauczycieli klas I-III, wychowawców klas V-VI i  personelu niepedagogicznego.

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami zostały opracowane na podstawie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród ww. osób,  obserwacji 38 zajęć lekcyjnych w klasach 0-VI. Pytania zawarte w ankietach opracowane zostały przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w osobach: Pani Magdalena Kaleta, Pani Natasza Kubarek, Pani Kinga Białowąs  i Pani Iwona Rek, przeprowadzone zgodnie z harmonogramem badania.

 

 

Wyniki:

 


I. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez uzyskanie informacji na temat skuteczności prowadzonych prelekcji  i zajęć w ramach Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa.

 

Uczniowie klas piątych i szóstych (129) wyrazili pozytywne zainteresowanie zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez psychologów szkolnych. Większość uczniów (85/129) stwierdziła, że zajęcia podobały się, 62/129 uważa, że pomogły im w poprawieniu  relacji rówieśniczych. 89 ze 129 ankietowanych uczniów wykorzysta  wiedzę  nt. tolerancji, radzenia sobie z agresją i współpracy  z rówieśnikami w praktyce. Uczniowie (72/129)  stwierdzają, że tematyka zajęć była odpowiednia, a najciekawsze tematy to: Moje mocne strony oraz Bądź kumplem, nie dokuczaj. 52/129 wskazuje na rozszerzenie zakresu zajęć,  bez podania tematyki.

Połowa  z 78 ankietowanych rodziców  uczniów klas piątych i szóstych zapoznała się z tematami zajęć warsztatowych zawartymi w Szkolnym Systemie Bezpieczeństwa poprzez stronę internetową szkoły, tablice ogłoszeń, informacje ustne od swoich dzieci i wyraża chęć kontynuacji w roku szkolnym 2017/2018.  67 z 78 rodziców uważa, że dzieciom są one bardzo potrzebne.

Ankietowani wychowawcy klas piątych i szóstych systematycznie  w roku szkolnym 2016/2017 prowadzili zajęcia warsztatowe zgodne z zapisami Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa. Potwierdzają to również  w ankietach anonimowych uczniowie dla których zajęciami   najbardziej atrakcyjnymi były: Moje mocne strony, Bądź kumplem, nie dokuczaj. Zdaniem wychowawców należy rozszerzyć tematykę zajęć  o zagadnienia związane z rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych. Wszyscy  wychowawcy (7/7) są zdania, że pomoc psychologów jest prowadzona w wystarczającym zakresie, a w sytuacji wychowawczo trudnej  uzyskują pomoc. Wychowawcy klas  oczekują pomocy psychologów oraz wsparcia podczas rozmów z rodzicami uczniów i  zebrań.

Połowa ankietowanych pracowników niepedagogicznych (4/7) stwierdza, że podczas sytuacji trudnych z udziałem uczniów  reakcja nauczycieli i specjalistów była natychmiastowa i zazwyczaj skuteczna.

 

II. Sposób realizacji zadań z zakresu upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci w szkole podstawowej – określenie stanu zainteresowania czytelnictwem wśród uczniów klas I-III, podniesienie kompetencji czytelniczych poprzez organizacje konkursów, uczestnictwo w ogólnopolskich programach czytelniczych.

 

Wszyscy (24) ankietowani nauczyciele klas 0-3  wskazali różne metody promowania czytelnictwa wykorzystywane w codziennej pracy. Połowa wychowawców uczestniczy  w akcjach biblioteki lub zachęca dzieci do jej odwiedzenia, promuje czytelnictwo poprzez codzienne głośne czytanie. Zdecydowana większość nauczycieli przeprowadza swobodne pogadanki, ustala myśl przewodnią książki, ilustruje utwory oraz określa czas i miejsce akcji podczas pracy z lekturą, wykorzystuje burzę mózgów (23/24)    i projektowanie okładki książki (22/24) jako podstawowe metody. Połowa nauczycieli układa z uczniami plany wydarzeń,  przygotowuje z uczniami przedstawienia lub tworzy twórcze zakończenia przeczytanych książek.

W zdecydowanej większości klas występuje kącik książki (20/24). W  połowie klas dzieci prowadzą dzienniczki lektur, w  pozostałych klasach nauczyciele nie prowadzą ich z przyczyn obiektywnych (trudności w klasach specjalnych, uczniowie, którzy jeszcze nie piszą i nie czytają samodzielnie w zerówkach i klasach pierwszych). Zdecydowana większość nauczycieli  odpowiedziała, że  zasoby szkolne w bibliotece są wystarczające (18/24). Do częstego  korzystania z biblioteki  zachęca zdecydowana większość wychowawców klas I-III.  

W zaproponowanych przez bibliotekę szkolną  zajęciach/ spotkaniach / warsztatach/ wyjściach  zdecydowana większość odpowiedziała, że klasa wzięła udział w piątkowych  spotkaniach „Mądra szkoła czyta dzieciom” (18/24).  W zaproponowanych przez bibliotekę szkolną  akcjach czytelniczych zdecydowana większość (18/24) odpowiedziała, że klasa wzięła udział w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek 4.11.2016 r. i Światowym Dniu Książki 19-21.04.2017 r. (17/24)  oraz Międzynarodowym Dniu Książkowego Misia 14.10.2016 r.(13/24).

W akcjach promujących książkę i bibliotekę zaproponowanych przez bibliotekę szkolną połowa  wychowawców odpowiedziała, że klasa wzięła udział w akcji „Wypożycz książkę na ferie zimowe”(13/24), „Wypożycz książkę nie tylko na święta”(12/24) oraz w „Co można robić w bibliotece?” (12/24). Mniejszą popularnością cieszyły się konkursy czytelnicze i wystawy tematyczne, wzięła w nich udział mała liczba klas.

Na temat uzyskiwania informacji o zajęciach/spotkaniach/warsztatach/wyjściach/akcjach czytelniczych zdecydowana większość (23/24) odpowiedziała,  że informację uzyskiwali z dziennika  Librus,  połowa wychowawców  z  informacji na tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym (14/24), bezpośrednio od nauczyciela bibliotekarza (12/24) i od kolegi, koleżanki  (12/24). Zdaniem nauczycieli największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się akcje, warsztaty, spotkania i konkursy np. spotkanie z pisarką  (5/24); dzień postaci z bajek (3/23); warsztaty czytelnicze (3/24); dzień książkowego misia (3/24).

 

III. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona wspólnie z pracownikami szkoły poprzez włączenie wszystkich nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego w proces ewaluacji wewnętrznej.

 

W ewaluację wewnętrzną zaangażowana była większość  nauczycieli, szczególnie wychowawców klas I-III i V-VI oraz grupa pracowników niepedagogicznych. Badania były anonimowe.

 

Wnioski końcowe:

 

1. Kontynuacja działań zawartych w Szkolnym Systemie Bezpieczeństwa, szczególnie zajęć prowadzonych przez psychologów szkolnych  i wychowawców wśród uczniów klas IV-VII.
 

2.   Zamieszczenie  dodatkowych informacji na temat zajęć (Szkolny System Bezpieczeństwa) dla rodziców i uczniów w systemie dziennika Librus.
 

3.   Skuteczne działania nauczycieli bibliotekarzy oraz wychowawców utrzymujące wysoki poziom czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
 

4. Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w ewaluację wewnętrzną oraz  większości  pracowników niepedagogicznych. 

 

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 78743 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.