Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Varsavianistyczna Szkoła 

 

 

PROGRAM DZIAŁAŃ VARSAVIANISTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 330
W I PÓŁROCZU ROKUSZKOLNEGO 2017/2018

 

L.p.

Rodzaj działania

Termin i miejsce realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

"Raptularz warszawskiej Syreny" - spacer po Starym i Nowym Mieście.

15.10.2017r. godz. 15.00, zbiórka Plac Zamkowy przy kolumnie Zygmunta

Realizacja indywidualna

2.

"Śpiew Syreny" – sylwetka Krystyny Krahelskiej (film)

23.10.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

3.

Ks. Józef Poniatowski – bachant, żołnierz, bohater.(spacer)

18.10.2017r.godz. 10.00, zbiórka Plac Zamkowy

Realizacja indywidualna, ew. wychowawcy klas starszych

4.

Julian Kulski i zarząd okupowanej Warszawy (film)

30.10.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

5.

Mieszczanie warszawscy pod wodzą Jana Kilińskiego (spacer)

25.10.2017r.godz. 10.00, zbiórka Plac Żelaznej Bramy, pomnik T. Kościuszki

Realizacja indywidualna, ew. wychowawcy klas

6.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

3.11.2017r.godz. 11.00 Plac Piłsudskiego

G. Wójcicka (Poczet Sztandarowy SP 330) , wychowawcy klas; zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

7.

Andrzej Trzebiński ps.Łomień – poeta, dramaturg (film z cyklu "Ślady")

6.11.2017r.godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

8.

Powstanie Listopadowe – zryw, który rozpoczął się w Łazienkach Królewskich (spacer)

8.11.2017r.godz. 10.00, Agrykola , pomnik Jana III Sobieskiego

Realizacja indywidualna, I. Robak, wychowawcy klas

9.

Powstanie Styczniowe w cieniu Cytadeli (spacer)

15.11.2017r.godz.10.00, kościół Św. Anny

Realizacja indywidualna,I. Robak, wychowawcy klas

10.

Warszawa – dama w biało-czerwonej sukni (gra miejska)

17.11.2017r.godz....( do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas

11.

"W cieniu prezydenta – Jan Pohoski" (film)

4.12.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

12.

Lekcje muzealne (Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i in.)

W terminach ustalonych z organizatorami.

Wychowawcy klas

13.

Inne działania z inicjatywy własnej (konkursy, wycieczki i spacery po Warszawie, spotkania z osobami znanymi i zasłużonymi dla miasta i in.)

W terminach ustalonych z  zainteresowanymi.

Koordynatrzy szkolni i wychowawcy klas

 

Bardzo prosimy wszystkich indywidualnych uczestników wydarzeń o systematyczne dokumentowanie działań w formie fotorelacji i krótkich opisów, a wychowawców klas prosimy również o wypełnianie kart varsavianistycznych (do pobrania w pokoju nauczycielskim).

Pełną dokumentację udziału w wydarzeniach varsavanistycznych prosimy przekazywać do szkolnych koordynatorek – Iwony Robak i Grażyny Wójcickiej.

                                                                                                                  

 

   Z poważaniem – szkolne koordynatorki Varsavianistycznej Szkoły

  

 

 

Z radością informujemy, że w bieżącym roku szkolnym podejmujemy nowe wyzwanie i rozpoczynamy działania, mające na celu uzyskanie II stopnia certyfikatu Varsavianistycznej Szkoły.

Zapraszamy wszystkich do indywidualnego udziału w wydarzeniach oferowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, a oddziały szkolne do organizowania klasowych wycieczek varsavianistycznych. Równocześnie prosimy wszystkich o zapoznanie się z regulaminem projektu (strona TPW, zakładka Varsavanistyczna Szkoła), by wyłonić grupę dzieci chętnych do zdobywania odznak Małego i Młodego Przyjaciela Warszawy (dotyczy uczniów z klas 1-7). W przyszłym tygodniu zorganizujemy spotkanie i podamy informacje szczegółowe na temat zasad zdobywania odznak.

Postaramy się również opracować i zamieścić na szkonej stronie oraz w e-dzienniku Librus harmonogram działań, prowadzonych pod naszą bezpośrednią opieką, ale ponieważ o niektórych wydarzeniach jesteśmy powiadamiane na kilka dni przed ich przebiegiem, prosimy o systematyczne śledzenie komunikatów na szkolnej stronie i w Librusie.

W najbliższym czasie zapraszamy na spacer po Starówce, a klasy starsze zachęcamy do zgłaszania się na projekcję filmu o Krystynie Krahelskiej.

Szczegółowe informacje podajemy poniżej:

15.10.2017r.

"Raptularz warszawskiej Syreny" - spacer po Starym i Nowym Mieście, w trakcie którego poszukamy ukrytych w detalach architektonicznych Syren, poznamy różne legendy i anegdoty związane z warszawską Syreną oraz zatrzymamy się na staromiejskich i nowomiejskich ulicach związanych z ulubionym żywiołem Syreny czyli wodą.

Spotkanie 15 października 2017 r. o godzinie 15.00 na Placu Zamkowym przed Kolumną Zygmunta. Spacer poprowadzi Agnieszka Martyka-Grudzień, wstęp wolny.

23.10.2017r.

"Śpiew Syreny" – sylwetka Krystyny Krahelskiej – poetki, kompozytorki, symbolu stolicy w filmie wyreżyserowanym przez Hannę Etemadi na podstawie wspomnień przyjaciół i narzeczonego K. Krahelskiej.

Projekcja w DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 w godz. 13.00 – 15.00, liczba miejsc ograniczona, dlatego obowiązują zgłoszenia grup dokonywane na adres: varsavianistyczna.szkola@tpw.org.pl

 

 

 

Z poważaniem – szkolne koordynatorki projektu

(Grażyna Wójcicka klasy 1-3, Iwona Robak klasy 4-7)

   

    

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55631 osób.