Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Projekt "PO WER" 

 

 

 

  

 

                   REKRUTACJA DO PROJEKTU PO WER  ZAKOŃCZONA!

 

 Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu” realizowanego w naszej szkole ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  PO WER została pomyślnie zakończona. Zgodnie z regulaminem rekrutacji wyłonionych zostało 14 kandydatów, którzy w najbliższych trzech miesiącach udadzą się na zagraniczne mobilności celem nabywania kompetencji kluczowych i zawodowych. Wśród nich znaleźli się nauczyciele: biologii, przyrody, języka polskiego, języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej oraz logopeda. Odwiedzą takie kraje jak: Hiszpania, Irlandia, Malta, Słowenia, Włochy oraz Zjednoczone Królestwo. Celami szczegółowymi projektu są:

  • doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników szkoły w zakresie nabywania umiejętności językowych, metodycznych, IT;
  • podniesienie jakości nauczania zarówno w klasach ogólnych, integracyjnych, jak i specjalnych;
  • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych służących efektywnemu uczeniu się na dalszych etapach edukacji;
  • poznawanie form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • wykorzystywanie nowoczesnego sprzętu multimedialnego wspomagającego prowadzenie zajęć.

                         

 

  Już za tydzień czekają nas pierwsze zajęcia w ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego.

                                                                           Zespół ds. Projektu PO WER

  

 

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowani udziałem w mobilności w celach edukacyjnych w czasie wakacji w ramach projektu "Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu" finansowanego z funduszy FRSE - PO WER o pobranie formularzy zgłoszenia i regulaminu z pokoju nauczycielskiego. Komplet dokumentów  znajduje się na stoliku, na którym z reguły znajdują się karty rozliczeń nadgodzin. Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w sekretariacie w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem.

 

Prosimy o wybieranie następujących krajów mobilności: Włochy, Malta, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Hiszpania.  Duża baza sprawdzonych kursów   i szkoleń znajduje się na stronie School Educational Gatway: https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/index.htm

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu  można znaleźć w „Regulaminie rekrutacji uczestników projektu“ pt.„Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu   i nauczaniu".

 

 

Zespół ds. Projektu PO WER

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu - czytaj dalej...

Formularz zgłoszeniowy do projektu  - czytaj dalej...

Oświadczenie uczestnika - czytaj dalej...

Ankieta rekrutacyjna  - czytaj dalej... 

 

 

I stało się! Z radością i dumą informujemy, że stajemy się "Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu”, bowiem nasz projekt o takim właśnie tytule został zakwalifikowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wprowadzanie innowacji pedagogicznych i ulepszenie jakości procesu nauczania. Czternastu nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w zagranicznych mobilnościach celem podniesienia kompetencji zawodowych, nabycia nowych kompetencji, zdobycia doświadczenia na kursach i szkoleniach. Dążymy do tego, aby zarówno uczenie, jak i nauczanie było bardziej zintegrowane i zbliżone do tego prezentowanego w innych krajach Europy i świata. Wierzymy, że będziemy oferować naszym uczniom działania i programy coraz bardziej dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, programy „szyte na miarę”. smiley

 

 

Zespół ds. projektu PO WER

Ewa Baran

Magdalena Tarnowska

Marta Siudalska

 

 

 

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55633 osób.