Projekt "PO WER" 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowani udziałem w mobilności w celach edukacyjnych w czasie wakacji w ramach projektu "Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu" finansowanego z funduszy FRSE - PO WER o pobranie formularzy zgłoszenia i regulaminu z pokoju nauczycielskiego. Komplet dokumentów  znajduje się na stoliku, na którym z reguły znajdują się karty rozliczeń nadgodzin. Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w sekretariacie w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem.

 

Prosimy o wybieranie następujących krajów mobilności: Włochy, Malta, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Hiszpania.  Duża baza sprawdzonych kursów   i szkoleń znajduje się na stronie School Educational Gatway: https://www.schooleducationgateway.eu/pl/pub/index.htm

 

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu  można znaleźć w „Regulaminie rekrutacji uczestników projektu“ pt.„Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu   i nauczaniu".

 

 

Zespół ds. Projektu PO WER

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu - czytaj dalej...

Formularz zgłoszeniowy do projektu  - czytaj dalej...

Oświadczenie uczestnika - czytaj dalej...

Ankieta rekrutacyjna  - czytaj dalej... 

 

 

I stało się! Z radością i dumą informujemy, że stajemy się "Bardziej innowacyjni, bardziej zintegrowani, bardziej międzynarodowi w uczeniu i nauczaniu”, bowiem nasz projekt o takim właśnie tytule został zakwalifikowany do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wprowadzanie innowacji pedagogicznych i ulepszenie jakości procesu nauczania. Czternastu nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w zagranicznych mobilnościach celem podniesienia kompetencji zawodowych, nabycia nowych kompetencji, zdobycia doświadczenia na kursach i szkoleniach. Dążymy do tego, aby zarówno uczenie, jak i nauczanie było bardziej zintegrowane i zbliżone do tego prezentowanego w innych krajach Europy i świata. Wierzymy, że będziemy oferować naszym uczniom działania i programy coraz bardziej dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, programy „szyte na miarę”. smiley

 

 

Zespół ds. projektu PO WER

Ewa Baran

Magdalena Tarnowska

Marta Siudalska

 

 

 

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 25765 osób.