Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Historia i Patron szkoły 

 

Nasza szkoła rozpoczęła działalność pierwszego  września 1987 roku. Był to czas bardzo intensywnej rozbudowy warszawskiego Ursynowa. Przybywali  tu nowi mieszkańcy, w tym bardzo dużo dzieci w wieku szkolnym. Pilną potrzebą rozrastającej się dzielnicy było budowanie szkół. By budynek był gotowy na otwarcie, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, do prac na placu budowy włączyli się okoliczni mieszkańcy, pomagali też przyszli nauczyciele, ale przede wszystkim żołnierze z warszawskich jednostek wojskowych.

 

 

 

 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, nastąpiła pierwsza inauguracja roku szkolnego.

 

 

 

 

 

Placówką kierowała wówczas dyrektor Elżbieta Krusiewicz oraz wicedyrektorzy Iwona Poznańska
i Jacek Sierant.

 

 

 

 

 

 

W pierwszym roku rozpoczęło naukę 1396 uczniów w 35 oddziałach. Radość była ogromna. Mieliśmy swoją szkołę. Dzieci nie musiały dojeżdżać na Mokotów i do Grabowa. Byliśmy pierwszą nowo wybudowaną szkołą na naszym osiedlu. Niestety, przestronny budynek nie mógł pomieścić wszystkich uczniów i mimo pracy dwuzmianowej, już w drugim roku szkoła musiała otworzyć swoją filię dla czterech klas pierwszych. Mieściła się ona w Klubie Osiedlowym „Natalia” i funkcjonowała przez cztery kolejne lata, aż do wybudowania następnej ursynowskiej szkoły. Dwuzmianowość, bardzo duża liczebność klas i wynikające stąd trudności nie przeszkodziły naszym uczniom w zdobywaniu pierwszych sukcesów, a nam w podjęciu działań przygotowujących do nadania imienia. Po dwuletniej procedurze przygotowawczej, dnia 21 października 1989 roku, szkoła otrzymała imię Nauczycieli Tajnego Nauczania. Rodzice ufundowali sztandar, którego awers zaprojektowała i własnoręcznie wyhaftowała ówczesna nauczycielka plastyki – Mariola Kidawska.

 

 

 

 

Sztandar towarzyszy nam podczas wszystkich ważnych uroczystości szkolnych oraz reprezentuje w wielu uroczystościach zewnętrznych, a kolejne roczniki najstarszych klas z dumą go noszą i przekazują uroczyście młodszym, tuż przed opuszczeniem szkoły. Podczas uroczystości nadania imienia, przedstawiciele władz dzielnicy odsłonili również pomnik poświęcony naszym Patronom.

 

 

 

 

Na jego cokole widnieje napis: ”W hołdzie nauczycielom tajnego nauczania 1939-1945”. Jest to symboliczne miejsce pamięci o tych, którzy z narażeniem życia uczyli dzieci i młodzież na tajnych kompletach. Dzięki nim, w okupowanej Polsce, nie została przerwana ciągłość edukacyjna. Okupant nie mógł zrealizować swoich niecnych planów. Polskie dzieci nadal uczyły się języka polskiego, historii  i geografii. W uroczystości nadania imienia szkole uczestniczyło wielu nauczycieli TON. Z wieloma z nich nawiązaliśmy  stałe kontakty, a dzięki ich ofiarności utworzyliśmy Szkolną Izbę Pamięci.

 

 

 

 

Od tego też momentu nasi pierwszoklasiści w dniu ślubowania mogli otrzymywać szkolną tarczę, którą przez wiele lat wręczali im osobiście nauczyciele TON, zaprzyjaźnieni z naszą szkołą.

 

 

 

 

Dnia 18 czerwca 1990 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste spotkanie byłych  członków Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Gościliśmy między innymi p. Marię Grabowską, p. Cecylię Gocławską-Germanowicz i p. Jana Kazimierczaka. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały ciekawych opowieści o tym, w jakich warunkach uczyli się ich rówieśnicy w czasie wojny. Nauczyciele TON wielokrotnie podkreślali, że chociaż było trudno, to ambicje i zaangażowanie uczniów nie miały granic.  Spotkanie to zapoczątkowało zwyczaj zapraszania byłych członków TON na godziny wychowawcze, lekcje historii poświęcone patronom, wizyty w klasach młodszych.

 

 

 

 

 

 

W pierwszych latach istnienia naszej placówki liczba oddziałów zwiększała się z każdym rokiem szkolnym. W 1990 roku mieliśmy 1599 uczniów  w 49 oddziałach. Nadal pracowaliśmy na dwie zmiany. Lekcje kończyły się o godzinie 17-tej. W tym czasie następowały też zmiany na stanowiskach wicedyrektorów. W różnych latach funkcje te pełnili: Elżbieta Respondek, Barbara Modzelewska, Hanna Werpachowska, Ewa Maryańska, Ewa Cicha, Anna Batorska, Jacek Korotyński, Krzysztof Żukowski, Hanna Komorowska.
 

Wśród naszych uczniów nie brakowało talentów, więc postanowiliśmy ogłosić konkurs na logo szkoły. Zwyciężył projekt uczennicy ówczesnej klasy ósmej, Marty Brewińskiej. Logo z mandarynką jest z nami nadal i mimo upływu lat, godnie reprezentuje naszą szkołę z ul. Mandarynki 1.

 

 

 

 

 

 

W roku 1992  stanowisko dyrektora szkoły objął Jacek Korotyński. Przez wiele lat jako wicedyrektor współpracowała z nim Barbara Modzelewska, zaś po jej odejściu na emeryturę  - Iwona Rek, a następnie Mariusz Głębicki.

Liczba uczniów zmieniała się, bo dzieci rosły, a w sąsiedztwie powstawały nowe szkoły, ale nasza placówka zawsze miała sukcesy, którymi mogła się chwalić i które promowały szkołę, nie tylko w dzielnicy, ale również w całej Warszawie i Polsce. Mieliśmy laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych, stypendystów, medalistów w różnych dyscyplinach sportu, a z czasem do grona naszych absolwentów mogliśmy zacząć wliczać także lekarzy, prawników, biznesmenów, dziennikarzy i innych dobrych specjalistów w wybranych dziedzinach. Nawet wśród popularnych, młodych aktorek możemy wskazać absolwentki, bo Joanna Jabłczyńska i Karolina Szymańska ukończyły SP 330. Swojej działalności nigdy nie ograniczaliśmy tylko do nauczania przedmiotowego. Rozwijaliśmy talenty naszych uczniów i razem z nimi realizowaliśmy projekty edukacyjne, w tym historyczno-patriotyczne lub połączone z wymianą międzynarodową, organizowaliśmy Szkolne Finały WOŚP, współpracowaliśmy ze Szkołą Japońską przy Ambasadzie Japonii w Warszawie, zdobywaliśmy tytuły i certyfikaty.
 

Systematycznie utrzymywaliśmy współpracę z Nauczycielami TON, a do stałej tradycji naszej szkoły weszły rokroczny udział w uroczystościach z okazji inauguracji roku szkolnego i spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej przy centralnym Pomniku TON na ul. Browarnej.

 

 

 

 

 

 

W ciągu ponad 25 lat istnienia zmieniała się nasza  szkoła, ale także i jej nazwa. We wrześniu 2002 roku razem z CXII Liceum Ogólnokształcącym utworzyliśmy ZS nr 1, ale w  2004 roku przemianowano nas na Zespół nr 44. Po likwidacji liceum powróciliśmy do pierwotnej nazwy. 
W roku 2012 w szkole zostały utworzone pierwsze klasy integracyjne i od tego czasu nasza pełna nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania. W maju 2012 roku odszedł na emeryturę dyrektor Jacek Korotyński. Do czasu powołania nowego dyrektora obowiązki te pełnił Mariusz Głębicki, a funkcję wicedyrektora objęła Teresa Kurowska. W lutym 2013 roku, po rozstrzygnięciu  konkursu, dyrektorem szkoły została Joanna Skopińska. Na stanowisku wicedyrektora pozostała Teresa Kurowska, a od 1 września  drugim wicedyrektorem została  Beata Łada.               

 

 

 

 

Wśród najaktualniejszych ważnych  wydarzeń z życia szkoły warto wspomnieć o jubileuszu 25-lecia istnienia, który obchodziliśmy w maju 2013 roku. W związku z tym w szkole odbyło się wiele imprez i konkursów towarzyszących obchodom. Podczas głównej uroczystości przedstawiciele rodzin członków TON, dyrektor SP 330 Joanna Skopińska i przedstawiciele władz dzielnicy dokonali otwarcia Izby Pamięci, reaktywowanej po kilkuletniej przerwie. Eksponaty prezentowane w tym miejscu to pamiątki, dokumenty, odznaczenia, dyplomy, zdjęcia ofiarowane przez rodziny p. Marii Grabowskiej, p.Ludmiły Mosiewicz, p. Cecylii Gocławskiej-Germanowicz i p. Jana Kazimierczaka.

 

 

 

 

Uroczyste obchody naszego jubileuszu zaszczyciła swą obecnością Patronka szkoły, dr Halina Duczmal-Pacowska, która wraz ze swym ojcem organizowała tajne komplety w Rudzie Talubskiej, a obecnie mieszka w sąsiednim osiedlu. Jest już osobą w sędziwym wieku, ale nadal prowadzi aktywną działalność edukacyjną oprowadzając grupy dorosłych, młodzieży oraz dzieci po utworzonym i samodzielnie prowadzonym Najmniejszym Muzeum Świata.

 

 

 

 

 

Jesteśmy dumni, że naszymi Patronami są ci, którzy tak pięknie zapisali się na kartach  w historii kraju i oświaty. Kolejnym pokoleniom naszych uczniów przekazujemy wiedzę o nich, a dla uczczenia ich pamięci umieściliśmy imienne tablice pamiątkowe w Ursynowskiej Kaplicy Pamięci Narodowej.

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco staramy się być szkołą na miarę potrzeb społeczeństwa XXI wieku. Kształcimy i wychowujemy w duchu tolerancji dla innych kultur, uczymy poszanowania tradycji, ale też podążamy za współczesnością. Realizujemy różne projekty, zdobywamy tytuły „Szkoły z klasą”, „Szkoły przyjaznej dzieciom” i inne. Dążymy do tego, by nasi uczniowie i absolwenci mogli z dumą nucić słowa szkolnej piosenki, napisanej przez ucznia obecnej klasy 3c – Jakuba Borzymowskiego i jego tatę:

                                        

 

        „ I nie zapomnę nigdy tego,

                                                bo przecież także uczniem byłem.

                                             Jako dorosły powiem dzieciom,

                                             w 330 - tej się uczyłem!”

 

 

 

PATRONI SZKOŁY:

 

Henryk Radliński

Cecylia Gocławska - Germanowicz

 

Halina Duczmal - Pacowska

Ludmiła Mosiewicz

 

Maria Grabowska

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 78699 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.