Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Ewaluacja wewnętrzna 2014/15 

 

 

Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1 w roku szkolnym 2014/2015

 

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej wraz z wnioskami zostały opracowane na podstawie ankiet  przeprowadzonych wśród uczniów  klas V i VI oraz ich rodziców, wywiadu  z losowo wybranymi nauczycielami, obserwacji 38 zajęć lekcyjnych w klasach 0-VI. Ankiety zostały opracowane przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w osobach: Pani Ewa Baran, Pani Magdalena Gawełek, Pani Dominika Młynarczyk, Pani Iwona Rek, zgodnie z harmonogramem przeprowadzania badania.

 

I Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

 

Dyrektor wskazał, że większość nauczycieli organizuje zajęcia tak, by uczniowie mogli, w sposób dostosowany do każdego,   zdobywać wiedzę, dobrze czuć się w szkole, nawiązywać pozytywne relacje.

Nauczyciele wskazali, że starają, by każdy uczeń czuł się dobrze w szkole, zdobywał wiedzę  na miarę swoich możliwości. Pedagodzy wskazali również, że oprócz indywidualnego podejścia do ucznia, życzliwej atmosfery w szkole, szczególnie podczas zajęć, są otwarci na problemy swoich uczniów, szukają rozwiązań sytuacji trudnych.

 

Ankietowani uczniowie (112) klas V i VI wskazują, iż wzmocnienia pozytywne (gesty, słowa) kierowane przez nauczycieli do uczniów są poprawne i bardzo dobre (102 os./93%). Odmienne stanowisko prezentuje 8 uczniów/7%.

 

Ankietowani rodzice (83) uczniów klas V i VI są zdania, że  wzmocnienia pozytywne kierowane do uczniów są poprawne i bardzo dobre (74/89%). Odmienne stanowisko prezentuje 9 rodziców/11%.

 

Zdecydowana większość (101 ze 112 (91%) uczniów klas V i VI stwierdza, że sprawdziany i kartkówki dostosowane są do  ich indywidualnych potrzeb. Podobne stanowisko prezentują rodzice (73/85%).

 

Większość ankietowanych uczniów (93 ze 112 (84%) klas V i VI  oraz 68 z 83 (81%) rodziców jest zdania, że atmosfera panująca na zajęciach lekcyjnych jest poprawnie i bardzo dobrze wspierająca. Przeciwnego zdania jest 18 ze 112 uczniów (16%) oraz 16 z 83 rodziców (19%).

 

Zdecydowana większość 106 ze 112 (96%) uczniów klas V i VI oraz 74 z 83  (89%) rodziców uważa, że komunikaty kierowane przez nauczycieli do uczniów są zrozumiałe dla wszystkich. Odmienne stanowisko prezentuje 5 uczniów (4%) oraz    9 rodziców (11%).

 

Indywidualne podejście nauczyciela do ucznia, zdaniem 92 ze 112 uczniów (84%) to podejście poprawne i bardzo dobre, 18 ze 112 uczniów (16%) wyraża odmienne stanowisko. Ankietowani rodzice wyrazili swoje zdanie następująco: 64 z 83 rodziców (76%) podejście nauczyciela poprawne i bardzo dobre, 20 rodziców (24%) niedostateczne.

 

II Ewaluacja wewnętrzna została przeprowadzona wspólnie z nauczycielami. Nauczyciele / wychowawcy klas piątych i szóstych byli włączeni w proces ewaluacji wewnętrznej, pozostali byli informowani o przeprowadzaniu ankiet i  rozmów z nauczycielami, w większości uczestniczyli w obserwacjach zajęć.

 

III Podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego

Zespół do spraw ewaluacji, w roku szkolnym 2013/2014, wypracował 12 wniosków, które zostały wdrożone w roku szkolnym 2014/2015.

 

Ewaluacja  wewnętrzna przeprowadzona w roku szkolnym 2014/2015, szczególnie jej wyniki doprowadziła do sformułowania następujących wniosków, do realizacji w roku szkolnym 2015/2016:

 

 • Większość nauczycieli stosuje indywidualne podejście do ucznia, sprawdziany i kartkówki dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci;
 • Atmosfera panująca na zajęciach jest poprawnie wspierająca ucznia do pracy i działania, a komunikaty kierowane do dzieci zrozumiałe przez zdecydowaną większość.
 •  

Rekomendacje do dalszej pracy:

 

 • Stosować, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowania edukacyjne i wychowawcze w stosunku do poszczególnych uczniów;
 • Porozumienie oraz wypracowanie jednolitego stanowiska w sytuacjach trudnych dzięki współpracy wszystkich nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców;
 • Objęcie uczniów, którzy wymagają wsparcia specjalistycznego opieką psychologiczno-pedagogiczną.

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 78699 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.