Plan zajęć 

Dzienny rozkład zajęć świetlicowych w godz. 7.00-17.30

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

7.00 – 8.00  Zapisy dzieci na listy obecności,  relaks przy muzyce, czytanie opowiadań, bajek, baśni itp. Dowolne gry,  zabawy dzieci (zabawy konstrukcyjne, gry  planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie itp.)

 

8.00 – 9.00  Odrabianie lekcji. Drugie śniadanie. Porządkowanie sali.

 

9.00 – 10.00   Zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematami tygodnia (plastyczne, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem elementów dramy, pogadanki i rozmowy kierowane, konkursy). Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacje.

 

10.00 -  11.00  Zabawy dowolne uczniów pod okiem wychowawców.

 

11.00 – 11.20   Przygotowanie do obiadu. Porządkowanie  i wietrzenie sali.          

 

11.30 – 13.25   Obiad. Zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają  z obiadu. Zajęcia czytelnicze w ramach akcji „Mądra szkoła czyta  dzieciom”. Wyjście dzieci na zajęcia lekcyjne.

Zapisy dzieci  na listę obecności (I zmiana).Przygotowanie dzieci do obiadu. Obiad. Zjedzenie posiłku przez dzieci, które nie korzystają  z obiadu (I zmiana).

 

13.25 – 14.30   Odpoczynek po posiłku. Czytanie literatury dziecięcej  w ramach akcji  „Mądra szkoła czyta dzieciom”, relaks przy muzyce, swobodne zabawy.

 

14.30 – 15.30   Odrabianie lekcji.

 

15.30 – 16.30   Zajęcia prowadzone przez wychowawców związane z tematami tygodnia (plastyczne, muzyczne, czytelnicze,  gry dydaktyczne, zabawy z zastosowaniem elementów dramy, pogadanki i rozmowy kierowane, konkursy). Zajęcia okolicznościowe i programy artystyczne, inscenizacje.

 

16.30-17.30   Wypoczynek dzieci, relaks przy muzyce, zajęcia indywidualne – gry planszowe, układanki, zabawy konstrukcyjne, zabawy  tematyczne, rysowanie itp. Czytanie opowiadań, bajek, baśni itp.

 

 

 

Dzienny rozkład zajęć może być korygowany w razie zmian  w rozkładzie lekcji, warunków pogodowych,  a także wówczas, gdy  w świetlicy zgromadzi się dużo dzieci np. z powodu posiedzeń rady pedagogicznej, szkolenia czy choroby personelu

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 34481 osób.