Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Konkursy

  

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Konkurs międzyświetlicowy:

- plastyczny: "Przewodnik Po Warszawie"  edycja druga - wrzesień

* Kinga Białowąs
* Agnieszka Głuszczyńska
* Grzegorz Rutkowski

 

Konkursy świetlicowe:


- literacki  - "Bajka ekologiczna o zdrowym odżywianiu" - wiersz
lub opowiadanie -  październik
*Agnieszka Kiczuk

- recytatorski -  „Strofy o złotej jesieni”  - październik
          * Krystyna Skieterska
          * Lilianna Stanisławska
          * Agnieszka Kiczuk

- rękodzielniczy – „ Ozdoby bożonarodzeniowe"- listopad
*Justyna Kubacka
* Ewa Lisowska

- sportowy - " Mikołajkowy turniej sportowy" – grudzień
         * Marta Winiarek
         * Grzegorz Rutkowski
         * Kinga Białowąs

- techniczny-  "Świat z klocków” – marzec
          *Justyna Kubacka
          * Lilianna Stanisławska

- plastyczny  - "Co to jest Polska?" – kwiecień
* Weronika Jóźwiak
* Grzegorz Rutkowski

  

Regulamin świetlicowego konkursu recytatorskiego

„Zaczarowany świat wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. I – VI uczestniczących
  w zajęciach świetlicowych.
 2. Organizatorami konkursu są: p. Anna Czerwiec i p. Lilianna Stanisławska.
 1. Cele konkursu:
 1. Rozbudzanie zainteresowania twórczością J. Brzechwy i J. Tuwima.
 2. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci.
 3. Odkrywanie, wspieranie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci.
 4. Dostarczanie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z utworów literackich.
 5. Zachęcanie dzieci do przezwyciężania własnej nieśmiałości poprzez występy przed publicznością.
 1. Zasady uczestnictwa w konkursie i przebieg konkursu:
 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z kl. I – VI uczęszczające
  do świetlicy szkolnej.
 2. Uczestnicy przygotowują jeden wiersz do prezentacji (utwór Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima).
 3. Prezentacje recytatorskie  mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyty, strój).
 4. Zgłoszenia do konkursu (wypełnioną Kartę zgłoszenia uczestnika oraz pisemną Zgodę rodziców/opiekuna prawnego na udział w konkursie) prosimy kierować do p. Anny Czerwiec i p. Lilianny Stanisławskiej (sala 20) do dnia 17 maja 2019 r.
 5. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

I kategoria – uczniowie kl. I,

II kategoria – uczniowie kl. II – III,

III kategoria – uczniowie kl. IV – VI.

 1. Oceny recytowanych utworów dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. 
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 15.00
  w sali 307.
 1. Kryteria oceny

Komisja dokona oceny według następujących kryteriów:

 1. Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie.
 2. Staranna wymowa.
 3. Interpretacja tekstu.
 4. Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyty).
 1. Nagrody
 1. Laureaci I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody oraz dyplomy.
 2. Pozostałym uczestnikom  zostaną wręczone dyplomy.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie

 

 

 


 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Konkurs recytatorski

,, Zaczarowany świat wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………..............................

Klasa:……........

Tytuł wybranego wiersza: ……………………………………………………………….

Autor wiersza: ……………………………………………….......................................

Informacje ważne dla organizatora konkursu :………………………………………....

 

..........................................................

..........................................................

                                                                                                                               (czytelny podpis rodziców/opiekunów)

 

 

 

 


 

 

Zgoda rodziców/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………

w konkursie recytatorskim ,, Zaczarowany świat wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima”, który odbędzie się w dniu 30.05.2019 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali 307.

 

..........................................................

..........................................................

                                                                                                                               (czytelny podpis rodziców/opiekunów)

                                 

 

  

 

KONKURS RĘKODZIELNICZY

"WIELKANOCNE JAJO"

 

 

 Mamy przyjemność poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs rękodzielniczy "Wielkanocne jajo", którego adresatami były dzieci z naszej szkoły. Zostały przyznane nagrody w następujących kategoriach: klasy 1-2, klasy 3, klasy 4-6. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, samodzielność, technikę  oraz estetykę wykonania.

 

LISTA LAUREATÓW

 

KLASY  1-2

I miejsce – Laura , kl.2a

II miejsce – Damian , kl.1b

III miejsce –Nela, kl. 1a

 

KLASY 3

I miejsce – Zuzanna , kl. 3d

II miejsce – Gabrysia , kl.3b

II miejsce – Magda , kl.3b

 

KLASA  4-6

 I miejsce – Maria, kl.6b

II miejsce – Tamara, kl.6e

II miejsce – Daniel , kl.4e

III miejsce – Justyna, kl.4d

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KONKURS RĘKODZIELNICZY "WIELKANOCNE JAJO"

 

 

Cele konkursu:

 

- wykonanie jajka wielkanocnego według własnego pomysłu, w dowolnej technice rękodzielniczej,

- rozwijanie wyobraźni oraz zdolności manualnych,

- propagowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi,

- popularyzacja rękodzieła wśród dzieci i młodzieży,

- prezentacja rękodzieła wielkanocnego.


 

Warunki uczestnictwa:

 

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń, który samodzielnie wykona jajko wielkanocne w dowolnej technice (decoupage, szydełkowanie, quillinq, filc i inne).

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.


 

Wiek uczestników:

 

I kategoria wiekowa: klasy I – III

II kategoria wiekowa: klasy IV – VI

III kategoria wiekowa: klasy VII - VIII


 

Technika wykonania: dowolna technika rękodzielnicza – decoupage, quilling, szydełkowanie, filc

i inne.


 

Kryteria oceny pracy: samodzielność wykonania, estetyka, pomysłowość.

 

Do każdej pracy prosimy dołączyć czytelne informacje:

- Imię i nazwisko wykonawcy pracy,

- klasę.


 

Termin składania prac - 08.04.2019 r.

 

Prace należy składać w sali świetlicowej nr 19 (p. Justyna Kubacka, p. Ewa Lisowska).

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoni po trzy prace z każdej kategorii wiekowej

oraz ewentualnie prace wyróżnione.


 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

 

 

  

 

 

WYNIKI KONKURSU „ MASKA  KARNAWAŁOWA”

KLASY SPECJALISTYCZNE

 

 

KLASY 1-3

 

I MIEJSCE – JAKUB KL. 3 E, SYLWESTER KL.3F

II MIEJSCE – MATEUSZ KL. 1D, SEUK KL. 3 F

III MIEJSCE – LUIZA KL. 3 E, ADAM KL.3 E, MIŁOSZ KL. 3E

WYRÓŻNIENIE: SZYMON KL. 1 D

 

KLASY 4-8

 

I MIEJSCE – MARIA  KL.5H, BARTŁOMIEJ KL. 6F

II MIEJSCE – ALICJA KL. 7 C, TOMASZ KL. 6F

III MIEJSCE – WOJCIECH KL. 7 C, ALAN KL. 5 H

WYRÓŻNIENIE: MATEUSZ KL. 4 G, PIOTR KL. 6G

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Szanowni Państwo,

 

z radością informujemy, że w międzyszkolnym  konkursie plastycznym na pocztówkę, pt.: " Dla Niepodległej" zorganizowanym przez świetlicę Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena, Jakub z klasy 3e otrzymał wyróżnienie. 

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

 

 

  

 

 

Świetlicowy konkurs TECHNICZNO-PLASTYCZNY

pt. :„Czapka i różdżka Harrego Poterra”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie techniczno-plastycznym.

 

Organizatorki konkursu:

 

* wychowawczynie świetlicy: Zofia Sadowska,  Dorota Wójcik

 

 1. Cele konkursu:
 • Kształcenie umiejętności tworzenia z wyobraźni.
 • Przypomnienie postaci Harrego Poterra.
 • Poznanie różnych sposobów interpretacji rzeczywistości poprzez prace plastyczno-techniczne.
 • Czerpanie przyjemności z efektów własnej pracy.

 

 1. Metody:

* wszystkie techniki plastyczno-techniczne

 

 1. Środki dydaktyczne:

* literatura i film

 

 

 

Regulamin konkursu

 

 

 1. Warunki uczestnictwa:

* w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 z naszej świetlicy.
 

 1. Wiek uczestników:
  • I kategoria wiekowa: klasa 4-5,
  • II kategoria wiekowa: klasa 6-8.

 

 

 1. Uczeń przygotowuje jedną pracę.

 

 1. Technika wykonania: dowolna plastyczno-techniczna.

 

 1. Kryteria oceny:

* estetyka wykonania pracy, pomysłowość.

 

 1. Termin zgłoszeń prac upływa 22 listopada 2018 r., prace należy składać w świetlicy naszej szkoły, w sali 100.

 

 1. Komisja konkursowa oceni wykonanie prac.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 listopada 2018 r., o godzinie 14.00 w sali 100.

 

 

 

 

Zapraszamy i życzymy sukcesów 

 

KONKURS MUZYCZNY

 

 

Dnia 13 listopada 2018 r. odbył się  konkurs pt.: „ Nasza Ojczyzna w wierszach i piosenkach”, z okazji uczczenia obchodów 100 –lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W konkursie uczestniczyły dzieci z warszawskich szkół ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Naszą szkołę reprezentował Mateusz.  Zaśpiewał piosenkę ” Przybyli ułani pod okienko” i  zdobył wyróżnienie.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

  

 

 

NASZE PRACE PRZYGOTOWANE NA KONKURS 

 

 

 

 

 

 

 

BRAWO!

  

 

 

 

WYNIKI MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,WAKACYJNE PODRÓŻE”

 

 

 

Z przyjemnością informuję, że konkurs „Wakacyjne podróże” został rozstrzygnięty. 

W konkursie wzięło udział 10 ursynowskich szkół. Jury przyznało nagrody i wyróżniło najciekawsze prace.  Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie plastycznym. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Pozdrawiam,

Katarzyna Wilk

 

 

 

 

 

 

  

 

,,Wakacyjne podróże

 

Cele konkursu:

* zainteresowanie dzieci podróżami i aktywnym wypoczynkiem,
* wykonanie pracy plastycznej  według  własnego pomysłu,
* czerpanie radości z efektów własnych działań,
* rozwijanie wyobraźni oraz zdolności manualnych,
* kształtowanie zdolności plastyczno – technicznych,
* rozwijanie ekspresji twórczej i pomysłowości,
* integracja dzieci z ursynowskich świetlic.

 

Regulamin konkursu:

 

1. Warunki uczestnictwa:

* w konkursie mogą wziąć udział dzieci zapisane do świetlicy szkolnej,
* przeprowadzenie wewnątrzświetlicowego, pierwszego etapu konkursu w celu wyłonienia po 3 finalistów z każdej kategorii wiekowej.

2. Wiek uczestników:

* I kategoria wiekowa: klasa I,

* II kategoria wiekowa: klasa II,

* III kategoria wiekowa: klasa III.
3. Uczeń wykonuje  jedną  pracę.
4. Praca indywidualna.

5.Technika wykonania: dowolna płaska lub półpłaska.
6. Format:  A3, A4.
7. Kryteria oceny pracy: samodzielność wykonania, pomysłowość, oryginalność materiałów.
8. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne informacje:
* imię i nazwisko wykonawcy pracy,
* klasę,
* adres i numer telefonu szkoły,
* imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
9. Termin składania prac: 28.09.2018 r.
Prace należy składać na adres: Świetlica w Szkole Podstawowej nr 330
(sala 21- Pani Katarzyna Wilk), Warszawa, ul. Mandarynki 1, tel. (22) 648 79 29.
10. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoni po trzy prace z każdej kategorii wiekowej oraz ewentualnie prace wyróżnione. O wynikach konkursu, terminie  i miejscu wręczenia nagród organizatorzy powiadomią placówki uczestniczące w konkursie.
11. Uwagi: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz listy laureatów konkursu.

 

Zapraszamy i życzymy sukcesów !!!

 

 

  

 

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Konkurs międzyświetlicowy:

 

- plastyczny: "Wakacyjne podróże" - wrzesień

 

* Monika Zdzymira
* Katarzyna Wilk
* Marta Winiarek

 

 

Konkursy świetlicowe:


- literacki  - "Polska złota jesień " - wiersz lub opowiadanie -  październik

* Krystyna Skieterska
 

 

- techniczny-  "Tydzień Harrego Pottera"  oraz  konkurs na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki - listopad

* Agnieszka Kiczuk
* Zofia Sadowska,

 

- plastyczny  - "Zimową porą..." - styczeń

* Małgorzata Świątnicka
 

 

- rękodzielniczy - "Filc, decoupage, quilling, itp."- marzec

*Justyna Kubacka
* Ewa Lisowska

 

- recytatorski -  Jan Brzechwa i Julian Tuwim - marzec

Lilianna Stanisławska
* Anna Czerwiec

 

- sportowy - " Skoki przez skakankę" - maj

* Karolina Pastuszka
* Dorota Wójcik

 

  

 KONKURS

 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania zaprasza do udziału

w świetlicowym konkursie plastyczno – technicznym

 

 

„LATAWIEC MOICH MARZEŃ”

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Tematyka konkursu:

            Zaprojektowanie, skonstruowanie i ozdobienie własnego  latawca.

 

 Cele konkursu:

 1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności twórczych, inwencji i pomysłowości poprzez działania plastyczno -techniczne.
 2. Wzmacnianie zaufania i współpracy między dzieckiem a dorosłym.
 3. Kreatywne spędzanie wolnego czasu poprzez zabawę z latawcem.
 4. Promowanie osiągnięć uczniów zdolnych.

 

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkól podstawowych uczęszczający do świetlicy szkolnej.

 

Kategorie wiekowe:

1 kategoria wiekowa – klasy I

2 kategoria wiekowa – klasy II i III

3 kategoria wiekowa – klasy IV-VI

 

 Warunki konkursu:

1.Prace konkursowe (latawce) muszą być indywidualnie i  własnoręcznie wykonane, nie  dopuszczamy do konkursu kupionych, gotowych latawców.
2. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych, w dowolnym formacie.

3.Ogon latawca nie może być wykonany z drutu lub materiału przewodzącego elektryczność.
4. Do każdego latawca powinna być dołączony opis wg wzoru:


Imię i  nazwisko autora kategoria wiekowa, adres szkoły, nr telefonu i e-mail opiekuna,


5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych i dokumentacyjnych konkursu.
6. Osoby przynoszące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
7. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

KRYTERIA OCENY:

Latawce będą oceniane  przez Jury powołane przez organizatora pod względem:

1. Zgodności z tematyką konkursu.

2. Staranności i estetyki wykonania.

3. Samodzielności.

4. Pomysłowości.

5. Kształtu, kolorystyki i zdobnictwa.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w świetlicy SP 330.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace wykonane zgodnie regulaminem konkursu należy dostarczać do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Mandarynki 1 w Warszawie w terminie do 30 października 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone…, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Mandarynki 1 w Warszawie.

 

 

 

 

  

 

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

„Latawiec moich marzeń” – konkurs techniczny - świetlicowy

 

 

·         Renata Tenerowicz

- październik

 

 

„ Baśnie, bajki, bajeczki” - konkurs literacki - świetlicowy

 

 

·         Krystyna  Skieterska

- listopad

 

 

„ Konkurs  skoków przez skakankę” - konkurs  sprawnościowy - świetlicowy

 

 

·         Marta Winiarek

- maj

 

 

„ Urzekają nas motyle, chociaż żyją tylko chwilę” - konkurs plastyczny – międzyświetlicowy

 

 

·         Monika Zdzymira

·         Ewa Lisowska

- maj

 

 

  

 

WISŁA - KRÓLOWA POLSKICH RZEK

 

 

 

  

 

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2016/17

 

„Zwierzaki cudaki z darów jesieni”

– konkurs plastyczno-techniczny – październik

 

 • Justyna Śliwińska
 • Renata Tenerowicz

 

 „Maskotki dla dzieci z Afryki”  

- międzyświetlicowy konkurs praktyczno-techniczny – kwiecień

 

 • Małgorzata Świątnicka

 

 „Podwodny świat – na dnie mórz i oceanów”

– międzyświetlicowy konkurs plastyczny – maj/czerwiec

 

 • Monika Zdzymira
 • Ewa Lisowska

 

 

 

  

ROK SZKOLNY 2015/2016

  

 

MÓJ NIEZWYKŁY POJAZD KOSMICZNY

 

        

Mamy przyjemność poinformować, że został rozstrzygnięty międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Mój niezwykły pojazd kosmiczny”, którego adresatami były dzieci ze szkół podstawowych na Ursynowie. Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia w kategoriach klas 1-3. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, samodzielność, technikę zgodną z regulaminem oraz estetykę wykonania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

ŁUCJA SOBKÓW - WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE

 

  

 

JESIEŃ WIERSZEM MALOWANA

 

 

W listopadzie odbył się świetlicowy konkurs plastyczny „Jesień wierszem malowana”. Inspiracją do wykonania prac przez dzieci były wiersze polskich poetów tworzących także z myślą o najmłodszych odbiorcach. Dnia 17 listopada jury wyłoniło finalistów konkursu w dwóch grupach wiekowych - klasy 0-I oraz II-III. Spośród uczniów  klas młodszych nagrody zdobyli: I miejsce Wiktoria Skonieczna ,uczennica klasy 1h, II miejsce Maciej Zieliński z klasy I c ,III miejsce Paulina Kowalewska z klasy 1 h , wyróżnieni zostali Hubert Bielecki z I h, Małgorzata Bolińska z klasy I f oraz Patrycja Turek z klasy I i. W grupie klas II i III finalistami okazali się: I miejsce Jakub Cichocki z kasy III , II miejsce Małgorzata Mielke, III miejsce Łucja Sobków z klasy II c. Wyróżnione zostały prace Marii Ćwikły z klasy III c oraz Kordiana Sobków z tej samej klasy. Na wszystkich zwycięzców czekały nagrody. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do dalszej twórczej aktywności.

 

 

 

 

  

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2015/16

 

 

„Malujemy wiersze” – konkurs plastyczny – październik

 

 • Renata Tenerowicz
 • Justyna Śliwińska
 • Weronika Jóźwiak (Zaborska)
 • Katarzyna Podgrodzka

 

„Świetlicowy konkurs piosenki zimowej i kolęd” – grudzień

 

 • Dominika Kalina
 • Joanna Kulpita
 • Adriana Jankowska

 

„Wiem, co jem” – konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu – luty

 

 • Anna Czerwiec
 • Marta Rosińska
 • Lilianna Stanisławska

 

„Poeci- dzieciom” – konkurs recytatorski – maj

 

 • Zosia Sadowska
 • Dorota Wójcik
 • Adriana Gawenda

 

„Mój niezwykły pojazd kosmiczny” – międzyświetlicowy konkurs plastyczny – kwiecień

 

 • Monika Zdzymira
 • Marta Winiarek
 • Justyna Kubacka
 • Justyna Śliwińska
 • Renata Tenerowicz
 • Adriana Jankowska

 

  

ROK SZKOLNY 2014/15

 

 MARZANNA

 

Mamy przyjemność poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczno
- techniczny „MARZANNA”, którego adresatami były dzieci ze szkół podstawowych na Ursynowie.

Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia w kategoriach klas 1-3. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, samodzielność oraz estetykę wykonania.

 

KLASA  I
I miejsce:
Weronika Srzednicka – SP 336, opiekun: Iwona Bochowicz

II miejsce:
Zuzanna Wojciechowska, Aleksandra Grobelniak, Hanna Wiśniewska, Zofia Zbyszyńska
– SP 330, opiekun: Marta Winiarek

III miejsce:
Łucja Sobków, Sofya Viniavskaya – SP 330, opiekun: Zofia Sadowska

Wyróżnienia:

Zuzanna Gajda – SP 323, opiekun: Kinga Malicka

 

KLASA  II

I miejsce:

Otylia Grzeszczyk – SP 323, opiekun: Katarzyna Podgrodzka

II miejsce:

Emilia Pater, Lena Paszkowska, Kaja Krasowski, Oliwia Szabrańska – SP 322,
opiekun: Paulina Cysak

III miejsce:

Hania Bychowska, Daria Jastrzębska, Ula Jakubowska, Mikołaj Perucki

Wyróżnienia:

Maja Łyszcz, Dominik Kłoszewski, Gabrysia Janek, Oliwia Nowosielska – SP 330,
opiekun: Justyna Kubacka

 

KLASA  III

I miejsce:

Natalia Cegielska, Iza Adam, Zosia Waglewska – SP 330,  opiekun: Mariusz Głębicki

II miejsce:

Maria Bykowska, Martyna Posłuszny  – SP 323, opiekun: Klaudia Budzyńska

III miejsce:

Weronika Więckowska, Kacper Sławiński, Joanna Schubert – SP 330,

opiekun: Marta Wójcicka             

Wyróżnienia:

Natalia Okapiec, Dominika Wieczorek– SP 323,

opiekun: Klaudia Budzyńska

 

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu, osoby wyróżnione, opiekunów, rodziców na uroczystość ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i dyplomów oraz wystawę prac konkursowych, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00   w Szkole Podstawowej nr 330 – ul. Mandarynki 1 /sala 19 - świetlica/.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT PRZYRODY JESIENIĄ”

 

 

 

Konkurs ten został zorganizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena przy ul. Teligi 3. Brały w nim udział dzieci zapisane do świetlic szkolnych na Ursynowie. Przy ocenie prac brano pod uwagę oryginalność, pomysł oraz estetykę wykonania.

Z przyjemnością informujemy, iż na liście laureatów znalazły się cztery uczennice z SP 330:

- pierwsze miejsce w kategorii klas I zajęła Sonia Kasica (kl. Ie) pod kierunkiem p. Joanny Karczmarczyk

- drugie miejsce w kategorii klas II zajęły ex aequo Maria Ćwikła (kl. IIc) pod kierunkiem p. Justyny Kubackiej oraz Julia Wrochna (kl. IIb) pod kierunkiem p. Kamili Jarskiej

- trzecie miejsce w kategorii klas II zajęła Dominika Pacholska (kl. IIe) pod kierunkiem

p. Marty Winiarek.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów oraz wystawa prac konkursowych odbyła się 4 grudnia 2014r. o godz. 10.45 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 ul. Teligi 3.

              

 

  Serdecznie gratulujemy laureatkom!

 

 

 

 

 

  

 

ŚWIETLICOWY  TURNIEJ  MIKOŁAJKOWY

 DLA  KLAS  I

 

 

 

 

 

 

Dnia 5.12.2014r.( piątek) o godz. 15.00 odbędzie się

Świetlicowy Turniej Mikołajkowy dla klas I

 

MIEJSCE : duża sala gimnastyczna, rejestracja obecności drużyn na sali rozpocznie się  o godz. 14.50 

REGULAMIN TURNIEJU:

- turniej odbędzie się w formie wyścigów rzędów- toru przeszkód

- każda klasa I zgłasza po 6 zawodników  turnieju  oraz po 1-2 graczy rezerwowych

- zgłaszanie klas ( drużyn)  odbywa się do 3.12.2014r.  ( środa) do p. Zofii Sadowskiej

 (sala 19) , p. Marty Winiarek ( sala 20)

- przy zapisie klasy podajemy nazwę drużyny oraz nazwiska i imiona zawodników turnieju

- w dniu turnieju mikołajkowego  nie można zmieniać składu drużyny.

 

OGÓLNE ZASADY TURNIEJU :

- klasy ( drużyny) rywalizują ze sobą w dwóch turach:

1 tura- klasa I a, I c, I f

2 tura- klasa I b, I d, I e

- zwycięzcy 1 i 2 tury turnieju rywalizują ze sobą w 3 turze o I, II, III miejsce

- każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć strój sportowy i obuwie sportowe

- uczestnicy turnieju przynoszą ze sobą wodę do picia

- ZAWODNIKÓW I KIBICÓW OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD KULTURY OSOBISTEJ !!

 

ORGANIZATORZY TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO:

Wychowawcy  świetlicy: Zofia Sadowska, Marta Winiarek, Grzegorz Fijałkowski

 

 

  

 

KOLEJNY DYPLOM DLA NASZEGO WYCHOWANKA !!!

 

 

"Sposób na bałwanka" to konkurs międzyświetlicowy ogłoszony przez Szkołę Podstawową nr 16, właśnie w nim  Ignacy Kalinowski otrzymał nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii klas III.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 

  

 

 

"UROKI ZIMY"

 

LAUREACI KONKURSU DLA KLAS O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"PRZEWODNIK PO WARSZAWIE" - WYNIKI KONKURSU

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „PRZEWODNIK PO WARSZAWIE”, którego adresatami były dzieci ze szkół podstawowych na Ursynowie. Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia
w kategoriach klas 1-3. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, samodzielność, technikę  oraz estetykę wykonania.

 

LISTA LAUREATÓW Z NASZEJ SZKOŁY

KLASA  I

III miejsce

Gabrysia Janek, Iga Domalewska, Maja Łyszcz

Wyróżnienia:

Amelia Kucharczyk, Marika Rybacka, Lena Burzykowska

Maria Ćwikła, Marta Szaniawska, Wiktoria Lendzion

KLASA  II

II miejsce:

Rozalia Riley, Szymon Zradziński

KLASA  III

II miejsce:

Stanisław Sakowicz, Mateusz Papliński

III miejsce:

Julia Gransztof, Zuzanna Łubnicka, Marcela Wiśniewska

Wyróżnienia:

Julia Brzęk, Aleksandra Maliszewska, Amina Ait-Abdelkader

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„ZWIERZĘTA UKRYTE W KOŁACH”

 

WYNIKI KONKURSU  DZIELNICOWEGO

 

Kategoria -  klasy II

III miejsce: Jakub Cichocki

 Kategoria - klasy III

I miejsce: Alicja Dawidowicz

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

 

  

 

"Przewodnik po Warszawie"

- prace na konkurs międzyświetlicowy i ich twórcy

 

 

 

Starówka        Pomnik Syrenki Warszawskiej     Grób Nieznanego Żołnierza

 

 

 

Pałac Kultury i Nauki     Starówka     Pomnik Syrenki Warszawskiej     Belweder

 

       

    Belweder     Teatr Wielki   Pałac Kultury i Nauki

 


 

     Mateusz     Staś     Julia

 

 

  

 

"ZWIERZĘTA ZAMKNIĘTE W KOŁACH" - prace na konkurs międzyświetlicowy

 


 

 


 

  

 

WYNIKI KONKURSU ŚWIETLICOWEGO

 

 

„ NASZA MARZANNA”

 

 

 

 

 

 

Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice!

Z radością informujemy, że został rozstrzygnięty świetlicowy konkurs „NASZA MARZANNA”.

 

 

Laureaci:

 

KLASA 1

 

MIEJSCE 1- Wojtek Zarenkiewicz, Wiktor Dróżdż, Justyna Drąg, Wojtek Andrzejewski, Maciek Łada,
                      Wojtek Pietrzak, Mateusz Art ( kl. 1a)

MIEJSCE 2- Kalina Oziębło, Hanna Hofman, Julia Wrochna ( kl.1b)

MIEJSCE 3- Maja Łyszcz, Oliwia Nowosielska, Patryk Jackowski, Nina Mierzejewska ( kl. 1d)

MIEJSCE 3- Weronika Kuciapska, Anna Świstro, Hania Mielke, Alina Kluin, Jan Burzykowski,
                      Bartosz Bronowicki ( kl. 1a)

 

KLASA 2

MIEJSCE 1- Szymon Dorobisz ( kl. 2a)

MIEJSCE 1- Rozalia Riley, Maciek Hołówek ( kl.2a)

MIEJSCE 2- Zosia Sobiech, Wiktoria Styczeń, Alicja Tylecka, Weronika Więckowska, Kacper Sławiński,
                      Oskar Wawrzonkiewicz, Piotr Gałecki, Wiktor Stępień ( kl. 2c)

MIEJSCE 3- Emilia Mikłaszewicz, Natalia Rożek, Emilia Renion, Asia Pawłowska, Franek Łubnicki,
                      Asia Schubert, Lena Parzych, Kinga Łuczak ( kl.2c)

 

KLASA 3

MIEJSCE 1- Julia Brzęk, Marta Zarenkiewicz, Mateusz Papliński, Franek Glok ( kl.3c,3d)

MIEJSCE 2-  Zosia Stepa, Karolina Wójcik, Natalia Bomberska, Ola Rzeszutko, Zuzia Kuszyńska,
                       Tosia Łukaszewska

MIEJSCE 3- Julia Radomska ( kl.3b)

 

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 

SEMESTR 1 -podsumowanie

 

Od początku roku szkolnego 2013/2014  nasi wychowankowie brali udział w następujących konkursach

międzyświetlicowych:

 • „Projekt okładki do ulubionej baśni J. Ch. Andersena”organizator SP 318 (I miejsce
  w kategorii klas 0 i pierwsze miejsce  w kategorii klas I),
 • „Żyję zdrowo i bezpiecznie” - organizator SP 336 (wyróżnienie  w kategorii klas I),
 • „Tony Halik wśród Indian” – organizator SP 16  (II i II miejsce oraz wyróżnienie w kategorii klas I i wyróżnienie w kategorii klas III),
 • „Choinka tradycją malowana” - organizator SP 9 (dwa III miejsca w kategorii klas najmłodszych),
 • „Bohaterowie twórczości Jana Brzechwy” – organizator SP 322

 

oraz wewnątrzświetlicowych:

 • „Brzechwa dzieciom” – organizatorzy: Kamila Jarska i  Zofia Sadowska,
 • „Świetlicowy Turniej Piłki Nożnej” – organizatorzy:  Agnieszka Goździk  i  Grzegorz  Fijałkowski,
 • „Świetlicowy Turniej Mikołajkowy” – organizatorzy: Marta Winiarek  i  Grzegorz Fijałkowski.

 

 

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 78689 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.

CIASTECZKA (cookies)

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.