Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Konkursy

  

 

Szanowni Państwo,

 

z radością informujemy, że w międzyszkolnym  konkursie plastycznym na pocztówkę, pt.: " Dla Niepodległej" zorganizowanym przez świetlicę Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena, Jakub z klasy 3e otrzymał wyróżnienie. 

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

 

 

  

 

 

Świetlicowy konkurs TECHNICZNO-PLASTYCZNY

pt. :„Czapka i różdżka Harrego Poterra”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie techniczno-plastycznym.

 

Organizatorki konkursu:

 

* wychowawczynie świetlicy: Zofia Sadowska,  Dorota Wójcik

 

 1. Cele konkursu:
 • Kształcenie umiejętności tworzenia z wyobraźni.
 • Przypomnienie postaci Harrego Poterra.
 • Poznanie różnych sposobów interpretacji rzeczywistości poprzez prace plastyczno-techniczne.
 • Czerpanie przyjemności z efektów własnej pracy.

 

 1. Metody:

* wszystkie techniki plastyczno-techniczne

 

 1. Środki dydaktyczne:

* literatura i film

 

 

 

Regulamin konkursu

 

 

 1. Warunki uczestnictwa:

* w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-8 z naszej świetlicy.
 

 1. Wiek uczestników:
  • I kategoria wiekowa: klasa 4-5,
  • II kategoria wiekowa: klasa 6-8.

 

 

 1. Uczeń przygotowuje jedną pracę.

 

 1. Technika wykonania: dowolna plastyczno-techniczna.

 

 1. Kryteria oceny:

* estetyka wykonania pracy, pomysłowość.

 

 1. Termin zgłoszeń prac upływa 22 listopada 2018 r., prace należy składać w świetlicy naszej szkoły, w sali 100.

 

 1. Komisja konkursowa oceni wykonanie prac.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 listopada 2018 r., o godzinie 14.00 w sali 100.

 

 

 

 

Zapraszamy i życzymy sukcesów

 

  

 

 

NASZE PRACE PRZYGOTOWANE NA KONKURS 

 

 

 

 

 

 

 

BRAWO!

  

 

 

 

WYNIKI MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,WAKACYJNE PODRÓŻE”

 

 

 

Z przyjemnością informuję, że konkurs „Wakacyjne podróże” został rozstrzygnięty. 

W konkursie wzięło udział 10 ursynowskich szkół. Jury przyznało nagrody i wyróżniło najciekawsze prace.  Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie plastycznym. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Pozdrawiam,

Katarzyna Wilk

 

 

 

 

 

 

  

 

,,Wakacyjne podróże

 

Cele konkursu:

* zainteresowanie dzieci podróżami i aktywnym wypoczynkiem,
* wykonanie pracy plastycznej  według  własnego pomysłu,
* czerpanie radości z efektów własnych działań,
* rozwijanie wyobraźni oraz zdolności manualnych,
* kształtowanie zdolności plastyczno – technicznych,
* rozwijanie ekspresji twórczej i pomysłowości,
* integracja dzieci z ursynowskich świetlic.

 

Regulamin konkursu:

 

1. Warunki uczestnictwa:

* w konkursie mogą wziąć udział dzieci zapisane do świetlicy szkolnej,
* przeprowadzenie wewnątrzświetlicowego, pierwszego etapu konkursu w celu wyłonienia po 3 finalistów z każdej kategorii wiekowej.

2. Wiek uczestników:

* I kategoria wiekowa: klasa I,

* II kategoria wiekowa: klasa II,

* III kategoria wiekowa: klasa III.
3. Uczeń wykonuje  jedną  pracę.
4. Praca indywidualna.

5.Technika wykonania: dowolna płaska lub półpłaska.
6. Format:  A3, A4.
7. Kryteria oceny pracy: samodzielność wykonania, pomysłowość, oryginalność materiałów.
8. Na odwrocie pracy należy umieścić czytelne informacje:
* imię i nazwisko wykonawcy pracy,
* klasę,
* adres i numer telefonu szkoły,
* imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana.
9. Termin składania prac: 28.09.2018 r.
Prace należy składać na adres: Świetlica w Szkole Podstawowej nr 330
(sala 21- Pani Katarzyna Wilk), Warszawa, ul. Mandarynki 1, tel. (22) 648 79 29.
10. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoni po trzy prace z każdej kategorii wiekowej oraz ewentualnie prace wyróżnione. O wynikach konkursu, terminie  i miejscu wręczenia nagród organizatorzy powiadomią placówki uczestniczące w konkursie.
11. Uwagi: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich oraz listy laureatów konkursu.

 

Zapraszamy i życzymy sukcesów !!!

 

 

  

 

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Konkurs międzyświetlicowy:

 

- plastyczny: "Wakacyjne podróże" - wrzesień

 

* Monika Zdzymira
* Katarzyna Wilk
* Marta Winiarek

 

 

Konkursy świetlicowe:


- literacki  - "Polska złota jesień " - wiersz lub opowiadanie -  październik

* Krystyna Skieterska
* Małgorzata Nowakowska

 

- techniczny-  "Tydzień Harrego Pottera"  oraz  konkurs na wykonanie czarodziejskiej różdżki i czapki - listopad

* Agnieszka Kiczuk
* Zofia Sadowska,

 

- plastyczny  - "Zimową porą..." - styczeń

* Małgorzata Świątnicka
* Marzanna Bojnowska

 

- rękodzielniczy - "Filc, decoupage, quilling, itp."- marzec

*Justyna Kubacka
* Ewa Lisowska

 

- recytatorski -  Jan Brzechwa i Julian Tuwim - marzec

Lilianna Stanisławska
*Małgorzata Nowakowska

 

- sportowy - " Skoki przez skakankę" - maj

*Karolina Pastuszka
*Marzanna Bojnowska  

 

  

 KONKURS

 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania zaprasza do udziału

w świetlicowym konkursie plastyczno – technicznym

 

 

„LATAWIEC MOICH MARZEŃ”

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Tematyka konkursu:

            Zaprojektowanie, skonstruowanie i ozdobienie własnego  latawca.

 

 Cele konkursu:

 1. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności twórczych, inwencji i pomysłowości poprzez działania plastyczno -techniczne.
 2. Wzmacnianie zaufania i współpracy między dzieckiem a dorosłym.
 3. Kreatywne spędzanie wolnego czasu poprzez zabawę z latawcem.
 4. Promowanie osiągnięć uczniów zdolnych.

 

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkól podstawowych uczęszczający do świetlicy szkolnej.

 

Kategorie wiekowe:

1 kategoria wiekowa – klasy I

2 kategoria wiekowa – klasy II i III

3 kategoria wiekowa – klasy IV-VI

 

 Warunki konkursu:

1.Prace konkursowe (latawce) muszą być indywidualnie i  własnoręcznie wykonane, nie  dopuszczamy do konkursu kupionych, gotowych latawców.
2. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych, w dowolnym formacie.

3.Ogon latawca nie może być wykonany z drutu lub materiału przewodzącego elektryczność.
4. Do każdego latawca powinna być dołączony opis wg wzoru:


Imię i  nazwisko autora kategoria wiekowa, adres szkoły, nr telefonu i e-mail opiekuna,


5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych i dokumentacyjnych konkursu.
6. Osoby przynoszące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
7. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

 

KRYTERIA OCENY:

Latawce będą oceniane  przez Jury powołane przez organizatora pod względem:

1. Zgodności z tematyką konkursu.

2. Staranności i estetyki wykonania.

3. Samodzielności.

4. Pomysłowości.

5. Kształtu, kolorystyki i zdobnictwa.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w świetlicy SP 330.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace wykonane zgodnie regulaminem konkursu należy dostarczać do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Mandarynki 1 w Warszawie w terminie do 30 października 2017 r.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone…, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Mandarynki 1 w Warszawie.

 

 

 

 

  

 

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

„Latawiec moich marzeń” – konkurs techniczny - świetlicowy

 

 

·         Renata Tenerowicz

- październik

 

 

„ Baśnie, bajki, bajeczki” - konkurs literacki - świetlicowy

 

 

·         Krystyna  Skieterska

- listopad

 

 

„ Konkurs  skoków przez skakankę” - konkurs  sprawnościowy - świetlicowy

 

 

·         Marta Winiarek

- maj

 

 

„ Urzekają nas motyle, chociaż żyją tylko chwilę” - konkurs plastyczny – międzyświetlicowy

 

 

·         Monika Zdzymira

·         Ewa Lisowska

- maj

 

 

  

 

WISŁA - KRÓLOWA POLSKICH RZEK

 

 

 

  

 

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2016/17

 

„Zwierzaki cudaki z darów jesieni”

– konkurs plastyczno-techniczny – październik

 

 • Justyna Śliwińska
 • Renata Tenerowicz

 

 „Maskotki dla dzieci z Afryki”  

- międzyświetlicowy konkurs praktyczno-techniczny – kwiecień

 

 • Małgorzata Świątnicka

 

 „Podwodny świat – na dnie mórz i oceanów”

– międzyświetlicowy konkurs plastyczny – maj/czerwiec

 

 • Monika Zdzymira
 • Ewa Lisowska

 

 

 

  

ROK SZKOLNY 2015/2016

  

 

MÓJ NIEZWYKŁY POJAZD KOSMICZNY

 

        

Mamy przyjemność poinformować, że został rozstrzygnięty międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Mój niezwykły pojazd kosmiczny”, którego adresatami były dzieci ze szkół podstawowych na Ursynowie. Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia w kategoriach klas 1-3. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, samodzielność, technikę zgodną z regulaminem oraz estetykę wykonania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

ŁUCJA SOBKÓW - WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE

 

  

 

JESIEŃ WIERSZEM MALOWANA

 

 

W listopadzie odbył się świetlicowy konkurs plastyczny „Jesień wierszem malowana”. Inspiracją do wykonania prac przez dzieci były wiersze polskich poetów tworzących także z myślą o najmłodszych odbiorcach. Dnia 17 listopada jury wyłoniło finalistów konkursu w dwóch grupach wiekowych - klasy 0-I oraz II-III. Spośród uczniów  klas młodszych nagrody zdobyli: I miejsce Wiktoria Skonieczna ,uczennica klasy 1h, II miejsce Maciej Zieliński z klasy I c ,III miejsce Paulina Kowalewska z klasy 1 h , wyróżnieni zostali Hubert Bielecki z I h, Małgorzata Bolińska z klasy I f oraz Patrycja Turek z klasy I i. W grupie klas II i III finalistami okazali się: I miejsce Jakub Cichocki z kasy III , II miejsce Małgorzata Mielke, III miejsce Łucja Sobków z klasy II c. Wyróżnione zostały prace Marii Ćwikły z klasy III c oraz Kordiana Sobków z tej samej klasy. Na wszystkich zwycięzców czekały nagrody. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do dalszej twórczej aktywności.

 

 

 

 

  

 

KONKURSY   ŚWIETLICOWE

ROK SZKOLNY 2015/16

 

 

„Malujemy wiersze” – konkurs plastyczny – październik

 

 • Renata Tenerowicz
 • Justyna Śliwińska
 • Weronika Jóźwiak (Zaborska)
 • Katarzyna Podgrodzka

 

„Świetlicowy konkurs piosenki zimowej i kolęd” – grudzień

 

 • Dominika Kalina
 • Joanna Kulpita
 • Adriana Jankowska

 

„Wiem, co jem” – konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu – luty

 

 • Anna Czerwiec
 • Marta Rosińska
 • Lilianna Stanisławska

 

„Poeci- dzieciom” – konkurs recytatorski – maj

 

 • Zosia Sadowska
 • Dorota Wójcik
 • Adriana Gawenda

 

„Mój niezwykły pojazd kosmiczny” – międzyświetlicowy konkurs plastyczny – kwiecień

 

 • Monika Zdzymira
 • Marta Winiarek
 • Justyna Kubacka
 • Justyna Śliwińska
 • Renata Tenerowicz
 • Adriana Jankowska

 

  

ROK SZKOLNY 2014/15

 

 MARZANNA

 

Mamy przyjemność poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczno
- techniczny „MARZANNA”, którego adresatami były dzieci ze szkół podstawowych na Ursynowie.

Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia w kategoriach klas 1-3. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, samodzielność oraz estetykę wykonania.

 

KLASA  I
I miejsce:
Weronika Srzednicka – SP 336, opiekun: Iwona Bochowicz

II miejsce:
Zuzanna Wojciechowska, Aleksandra Grobelniak, Hanna Wiśniewska, Zofia Zbyszyńska
– SP 330, opiekun: Marta Winiarek

III miejsce:
Łucja Sobków, Sofya Viniavskaya – SP 330, opiekun: Zofia Sadowska

Wyróżnienia:

Zuzanna Gajda – SP 323, opiekun: Kinga Malicka

 

KLASA  II

I miejsce:

Otylia Grzeszczyk – SP 323, opiekun: Katarzyna Podgrodzka

II miejsce:

Emilia Pater, Lena Paszkowska, Kaja Krasowski, Oliwia Szabrańska – SP 322,
opiekun: Paulina Cysak

III miejsce:

Hania Bychowska, Daria Jastrzębska, Ula Jakubowska, Mikołaj Perucki

Wyróżnienia:

Maja Łyszcz, Dominik Kłoszewski, Gabrysia Janek, Oliwia Nowosielska – SP 330,
opiekun: Justyna Kubacka

 

KLASA  III

I miejsce:

Natalia Cegielska, Iza Adam, Zosia Waglewska – SP 330,  opiekun: Mariusz Głębicki

II miejsce:

Maria Bykowska, Martyna Posłuszny  – SP 323, opiekun: Klaudia Budzyńska

III miejsce:

Weronika Więckowska, Kacper Sławiński, Joanna Schubert – SP 330,

opiekun: Marta Wójcicka             

Wyróżnienia:

Natalia Okapiec, Dominika Wieczorek– SP 323,

opiekun: Klaudia Budzyńska

 

Serdecznie zapraszamy laureatów konkursu, osoby wyróżnione, opiekunów, rodziców na uroczystość ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i dyplomów oraz wystawę prac konkursowych, która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00   w Szkole Podstawowej nr 330 – ul. Mandarynki 1 /sala 19 - świetlica/.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DZIELNICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT PRZYRODY JESIENIĄ”

 

 

 

Konkurs ten został zorganizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena przy ul. Teligi 3. Brały w nim udział dzieci zapisane do świetlic szkolnych na Ursynowie. Przy ocenie prac brano pod uwagę oryginalność, pomysł oraz estetykę wykonania.

Z przyjemnością informujemy, iż na liście laureatów znalazły się cztery uczennice z SP 330:

- pierwsze miejsce w kategorii klas I zajęła Sonia Kasica (kl. Ie) pod kierunkiem p. Joanny Karczmarczyk

- drugie miejsce w kategorii klas II zajęły ex aequo Maria Ćwikła (kl. IIc) pod kierunkiem p. Justyny Kubackiej oraz Julia Wrochna (kl. IIb) pod kierunkiem p. Kamili Jarskiej

- trzecie miejsce w kategorii klas II zajęła Dominika Pacholska (kl. IIe) pod kierunkiem

p. Marty Winiarek.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów oraz wystawa prac konkursowych odbyła się 4 grudnia 2014r. o godz. 10.45 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 318 ul. Teligi 3.

              

 

  Serdecznie gratulujemy laureatkom!

 

 

 

 

 

  

 

ŚWIETLICOWY  TURNIEJ  MIKOŁAJKOWY

 DLA  KLAS  I

 

 

 

 

 

 

Dnia 5.12.2014r.( piątek) o godz. 15.00 odbędzie się

Świetlicowy Turniej Mikołajkowy dla klas I

 

MIEJSCE : duża sala gimnastyczna, rejestracja obecności drużyn na sali rozpocznie się  o godz. 14.50 

REGULAMIN TURNIEJU:

- turniej odbędzie się w formie wyścigów rzędów- toru przeszkód

- każda klasa I zgłasza po 6 zawodników  turnieju  oraz po 1-2 graczy rezerwowych

- zgłaszanie klas ( drużyn)  odbywa się do 3.12.2014r.  ( środa) do p. Zofii Sadowskiej

 (sala 19) , p. Marty Winiarek ( sala 20)

- przy zapisie klasy podajemy nazwę drużyny oraz nazwiska i imiona zawodników turnieju

- w dniu turnieju mikołajkowego  nie można zmieniać składu drużyny.

 

OGÓLNE ZASADY TURNIEJU :

- klasy ( drużyny) rywalizują ze sobą w dwóch turach:

1 tura- klasa I a, I c, I f

2 tura- klasa I b, I d, I e

- zwycięzcy 1 i 2 tury turnieju rywalizują ze sobą w 3 turze o I, II, III miejsce

- każdy zawodnik biorący udział w turnieju musi mieć strój sportowy i obuwie sportowe

- uczestnicy turnieju przynoszą ze sobą wodę do picia

- ZAWODNIKÓW I KIBICÓW OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD KULTURY OSOBISTEJ !!

 

ORGANIZATORZY TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO:

Wychowawcy  świetlicy: Zofia Sadowska, Marta Winiarek, Grzegorz Fijałkowski

 

 

  

 

KOLEJNY DYPLOM DLA NASZEGO WYCHOWANKA !!!

 

 

"Sposób na bałwanka" to konkurs międzyświetlicowy ogłoszony przez Szkołę Podstawową nr 16, właśnie w nim  Ignacy Kalinowski otrzymał nagrodę za zajęcie I miejsca w kategorii klas III.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 

  

 

 

"UROKI ZIMY"

 

LAUREACI KONKURSU DLA KLAS O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"PRZEWODNIK PO WARSZAWIE" - WYNIKI KONKURSU

 

 

Mamy przyjemność poinformować, że został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „PRZEWODNIK PO WARSZAWIE”, którego adresatami były dzieci ze szkół podstawowych na Ursynowie. Zostały przyznane nagrody i wyróżnienia
w kategoriach klas 1-3. Przy ocenie prac brano pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, oryginalność, samodzielność, technikę  oraz estetykę wykonania.

 

LISTA LAUREATÓW Z NASZEJ SZKOŁY

KLASA  I

III miejsce

Gabrysia Janek, Iga Domalewska, Maja Łyszcz

Wyróżnienia:

Amelia Kucharczyk, Marika Rybacka, Lena Burzykowska

Maria Ćwikła, Marta Szaniawska, Wiktoria Lendzion

KLASA  II

II miejsce:

Rozalia Riley, Szymon Zradziński

KLASA  III

II miejsce:

Stanisław Sakowicz, Mateusz Papliński

III miejsce:

Julia Gransztof, Zuzanna Łubnicka, Marcela Wiśniewska

Wyróżnienia:

Julia Brzęk, Aleksandra Maliszewska, Amina Ait-Abdelkader

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

„ZWIERZĘTA UKRYTE W KOŁACH”

 

WYNIKI KONKURSU  DZIELNICOWEGO

 

Kategoria -  klasy II

III miejsce: Jakub Cichocki

 Kategoria - klasy III

I miejsce: Alicja Dawidowicz

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

 

  

 

"Przewodnik po Warszawie"

- prace na konkurs międzyświetlicowy i ich twórcy

 

 

 

Starówka        Pomnik Syrenki Warszawskiej     Grób Nieznanego Żołnierza

 

 

 

Pałac Kultury i Nauki     Starówka     Pomnik Syrenki Warszawskiej     Belweder

 

       

    Belweder     Teatr Wielki   Pałac Kultury i Nauki

 


 

     Mateusz     Staś     Julia

 

 

  

 

"ZWIERZĘTA ZAMKNIĘTE W KOŁACH" - prace na konkurs międzyświetlicowy

 


 

 


 

  

 

WYNIKI KONKURSU ŚWIETLICOWEGO

 

 

„ NASZA MARZANNA”

 

 

 

 

 

 

Drodzy nauczyciele, uczniowie i rodzice!

Z radością informujemy, że został rozstrzygnięty świetlicowy konkurs „NASZA MARZANNA”.

 

 

Laureaci:

 

KLASA 1

 

MIEJSCE 1- Wojtek Zarenkiewicz, Wiktor Dróżdż, Justyna Drąg, Wojtek Andrzejewski, Maciek Łada,
                      Wojtek Pietrzak, Mateusz Art ( kl. 1a)

MIEJSCE 2- Kalina Oziębło, Hanna Hofman, Julia Wrochna ( kl.1b)

MIEJSCE 3- Maja Łyszcz, Oliwia Nowosielska, Patryk Jackowski, Nina Mierzejewska ( kl. 1d)

MIEJSCE 3- Weronika Kuciapska, Anna Świstro, Hania Mielke, Alina Kluin, Jan Burzykowski,
                      Bartosz Bronowicki ( kl. 1a)

 

KLASA 2

MIEJSCE 1- Szymon Dorobisz ( kl. 2a)

MIEJSCE 1- Rozalia Riley, Maciek Hołówek ( kl.2a)

MIEJSCE 2- Zosia Sobiech, Wiktoria Styczeń, Alicja Tylecka, Weronika Więckowska, Kacper Sławiński,
                      Oskar Wawrzonkiewicz, Piotr Gałecki, Wiktor Stępień ( kl. 2c)

MIEJSCE 3- Emilia Mikłaszewicz, Natalia Rożek, Emilia Renion, Asia Pawłowska, Franek Łubnicki,
                      Asia Schubert, Lena Parzych, Kinga Łuczak ( kl.2c)

 

KLASA 3

MIEJSCE 1- Julia Brzęk, Marta Zarenkiewicz, Mateusz Papliński, Franek Glok ( kl.3c,3d)

MIEJSCE 2-  Zosia Stepa, Karolina Wójcik, Natalia Bomberska, Ola Rzeszutko, Zuzia Kuszyńska,
                       Tosia Łukaszewska

MIEJSCE 3- Julia Radomska ( kl.3b)

 

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

 

SEMESTR 1 -podsumowanie

 

Od początku roku szkolnego 2013/2014  nasi wychowankowie brali udział w następujących konkursach

międzyświetlicowych:

 • „Projekt okładki do ulubionej baśni J. Ch. Andersena”organizator SP 318 (I miejsce
  w kategorii klas 0 i pierwsze miejsce  w kategorii klas I),
 • „Żyję zdrowo i bezpiecznie” - organizator SP 336 (wyróżnienie  w kategorii klas I),
 • „Tony Halik wśród Indian” – organizator SP 16  (II i II miejsce oraz wyróżnienie w kategorii klas I i wyróżnienie w kategorii klas III),
 • „Choinka tradycją malowana” - organizator SP 9 (dwa III miejsca w kategorii klas najmłodszych),
 • „Bohaterowie twórczości Jana Brzechwy” – organizator SP 322

 

oraz wewnątrzświetlicowych:

 • „Brzechwa dzieciom” – organizatorzy: Kamila Jarska i  Zofia Sadowska,
 • „Świetlicowy Turniej Piłki Nożnej” – organizatorzy:  Agnieszka Goździk  i  Grzegorz  Fijałkowski,
 • „Świetlicowy Turniej Mikołajkowy” – organizatorzy: Marta Winiarek  i  Grzegorz Fijałkowski.

 

 

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55633 osób.