Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie - czytaj dalej....

 

  

PROGRAM REALIAZACJI WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

1. Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego

 

Lp.

Tematyka działań

Liczba oddziałów

których dotyczą

zadania

Metody i formy

realizacji

Termin

Osoba

odpowiedzialna

1.

Spotkanie z zespołem ds. realizacji

doradztwa zawodowego, analiza założeń programu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2018/2019

Zespół do spraw doradztwa zawodowego

dyskusja, analiza

potrzeb

wrzesień-październik

Doradca zawodowy

2.

Aktualizacja gazetki dotyczącej

doradztwa edukacyjnego i zawodowego

------------

gazetka ścienna

cały rok szkolny

Doradca zawodowy

3.

Diagnozowanie mocnych stron, uzdolnień i potrzeb uczniów

klasy I-VIII

obserwacja, ankiety

cały rok szkolny

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy, pedagog i psycholog szkolny

4.

Diagnoza potrzeb doradczych

uczniów

klasy VIII klasy VII

sondaż (ankieta)

wrzesień

Doradca zawodowy

5.

Diagnoza planów i aspiracji

edukacyjnych i zawodowych,

klasy VIII

sondaż (ankieta)

wrzesień

Doradca zawodowy

6.

Międzynarodowy Dzień Kropki

klasy I-VIII

zajęcia warsztatowe gazetka

17 wrzesień

Doradca zawodowy, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

7.

Analiza danych uzyskanych z

diagnozy

klasy VIII klasy VII

prezentacja i omówienie

uzyskanych informacji;

spotkanie z wychowawcami  klas, pedagogiem

październik

Doradca zawodowy

8.

Organizowanie konkursów i festiwali umożliwiających prezentację mocnych stron i umiejętności

klasy I-VIII

prace, działania uczniów

zgodnie z kalendarzem imprez i uroczystości

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy, specjaliści

9.

Przygotowanie reprezentantów do konkursów zewnętrznych

klasy I-VIII

według potrzeb

zgodnie z harmonogramem konkursów

Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy

10.

Organizowanie wystaw prac konkursowych uczniów

klasy I-VIII

prace uczniów

cały rok szkolny

Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy

11.

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

klasy I-VIII

zajęcia, warsztaty, koła itp.

zgodnie z planem zajęć

Nauczyciele przedmiotów, nauczyciele świetlicy, specjaliści

12.

Prowadzenie Samorządu Szkolnego, Szkolnego Koła Wolontariatu, zachęcanie uczniów do aktywności

klasy I-VIII

według potrzeb

cały rok szkolny

Wyznaczeni nauczyciele

13.

Poznawanie zawodów podczas wyjść i wycieczek klasowych (np. do zakładów pracy)

klasy I-VIII

wycieczki, warsztaty

cały rok szkolny

Wychowawcy klas

14.

Zajęcia z uczniami na temat technik uczenia się, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem, rozwijające umiejętności emocjonalnospołeczne

klasy I-VIII

lekcje, zajęcia, warsztaty

według potrzeb

Wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy, pedagog i psycholog szkolny

15.

Zapraszanie osób na spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

klasy I-VIII

zajęcia, prezentacje, rozmowy

cały rok szkolny

Doradca zawodowy, zespół, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

16.

Międzynarodowy tydzień kariery

klasy I-VIII

zajęcia warsztatowe, plastyczne, gazetka

15-21 październik

Doradca zawodowy, wychowawcy klas, nauczyciele świetlicy

17.

Konferencja Ursynowskiego Centrum Doradztwa Zawodowego „Rodzic doradcą swojego dziecka w projektowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej”

Klasy VII-VIII,

Rodzice uczniów klas VII-VIII,

 

udział w wydarzeniu, warsztaty dla uczniów

16.10.2018

Doradca zawodowy,

18.

Realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VIII

Klasy VIII SP

zaplanowane zajęcia obowiązkowe

Październik-grudzień

Doradca zawodowy

19.

Targi Edukacyjne: prezentacja liceów i techników

Klasy VIII

 

udział w wydarzeniu

22-24.02.2018

Doradca zawodowy, Wychowawcy klas

20.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII

Klasy VII SP

zajęcia

obowiązkowe

luty-kwiecień

Doradca zawodowy

21.

Koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

Klasy VIII

 

lekcje

wychowawcze,

indywidualne

konsultacje

semestr II

Doradca zawodowy, Wychowawcy klas

22.

Prowadzenie lekcji przedmiotowych z elementami zawodoznawczymi

klasy I-VIII

lekcje, zajęcia, warsztaty

zgodnie z podstawą programową

Nauczyciele przedmiotów

23.

Prowadzenie godzin wychowawczych w ramach orientacji zawodowej

klasy I-VIII

zajęcia, warsztaty

według harmonogramu

Wychowawcy

24.

Prowadzenie warsztatów w klasach w ramach Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej

klasy I-VIII

zajęcia, warsztaty

według harmonogramu

Psycholodzy szkolni

25.

Prowadzenie zajęć przez firmy zewnętrzne

klasy I-VIII

zajęcia, warsztaty

cały rok szkolny

Doradca zawodowy, wychowawcy klas

26.

Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na konsultacje z doradcą zawodowym

klasy VIII

klasy VII

zajęcia indywidualne i grupowe

według potrzeb

Doradca zawodowy, wychowawcy klas, pedagog, psycholog szkolny

27.

Spotkanie informacyjno-doradcze dla rodziców podczas zebrania. Psychoedukacja rodziców - porady i konsultacje, udostępnianie informacji zawodoznawczych na zebraniach dla rodziców.

Rodzice uczniów VII-VIII klasy

 

spotkanie informacyjno-doradcze

zebranie I- II semestr

Doradca zawodowy, wychowawcy klas psycholog szkolny

28.

Współpraca nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych, wymiana doświadczeń – podczas zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań zespołów szkolnych, doskonalenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego

klasy I-VIII

wymiana doświadczeń,

dyskusja, analiza

potrzeb,

według potrzeb

Doradca zawodowy

29.

Ewaluacja końcowa

klasy VIII klasy VII

sondaż

pod koniec II semestru

Doradca zawodowy

 

 

2. Podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji zadań:

 

 

  • Ursynowskie Centrum Doradztwa Zawodowego działające przy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Nr 19
  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • Ośrodek Rozwoju Edukacji

 

Opracowanie: Edyta Świerczewska, doradca zawodowy

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55631 osób.