Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

Doradztwo zawodowe

 

  

 

Doradztwo zawodowe w szkole

 

 

CEL:  najwcześniejsze rozpoznanie przez dzieci swoich zainteresowań i predyspozycji, co w przyszłości zaowocuje świadomym wyborem dalszych kierunków edukacji.

 

W ramach Warszawskiego systemu Doradztwa Zawodowego w szkole odbywają się dla wszystkich klas:

 

·         zajęcia warsztatowe, mini wykłady, ćwiczenia, prezentacje

·          spotkania z przedstawicielami zawodów (w tym rodzicami)

·          wycieczki zawodoznawcze

·         konkursy, targi, projekty

 Działania prowadzone są przez wszystkich nauczycieli w szkole

 

Klasy VI:

 

Dwa warsztaty współprowadzone przez szkolnego doradcę zawodowego i wychowawcę z propozycji zawartych w programie „Mądrze zaplanuj swoją przyszłość”: „ Poznanie siebie – zainteresowania „Praca”, „Zawody”, „Kim chce zostać w przyszłości?”, „Zainteresowania”, „Umiejętności”.

Działania prowadzone są przez wychowawców  klas  we współpracy z  panią psycholog Edytę Świerczewską, która jest Koordynatorem  Doradztwa Zawodowego w szkole.

 

Klasy VII:

 

Zajęcia doradcze/ warsztaty z doradcą zawodowym w wymiarze 10 godzin warsztatowych w skali roku na każdą klasę.

·         poczucia wartości, swoich kompetencji i mocnych stron

·         umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej

·         umiejętności podejmowania trafnych wyborów

·         wiedzy na temat rynku edukacyjnego, rynku pracy i zawodów

 

Doradztwo Zawodowe w klasach 7 prowadzone jest  przez Panią Edytę Świerczewską, która jest Koordynatorem  w szkole i Doradcą Zawodowy.

 

 

 

 

  

 

Doradztwo zawodowe w poradni

 

Poznaj swojego doradcę kariery

Zapraszamy do korzystania z pomocy doradców zawodowych

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 19

przy ul. Migdałowej 4.

 

Doradca zawodowy:

·         diagnozuje umiejętności i możliwości zawodowe;

·         gromadzi i opracowuje informacje edukacyjne i zawodowe;

·         prowadzi zajęcia warsztatowe sprzyjające planowaniu kariery zawodowej;

·         udziela porad indywidualnych ułatwiających wybór zawodu;

·         wspomaga nauczycieli i rodziców, których dzieci podejmują decyzje edukacyjne i zawodowe.

Oferujemy:

·         doradztwo indywidualne dla młodzieży;

·         grupowe warsztaty „Planowanie ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej”;

·         spotkanie dla rodziców „Jak wspierać dziecko w wyborze zawodu”;

·         konsultacje dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych.

 

Zapisy na poszczególne formy pomocy w sekretariacie Poradni,

tel. 22 648 – 68- 37

 

 

 

  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55631 osób.