Kalendarium 

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2017/18

 

4.09.2017

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

wrzesień

Ewakuacja

7.09

Zebranie Rady Pedagogicznej

Obowiązkowe zebranie wychowawców z rodzicami nr1– podpisanie dokumentacji przez rodziców

5.10

Zespół wychowawczy nr 1

?

Święto Szkoły

1.11

Dzień wolny

2.11

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

9.11

Zebranie z rodzicami i dzień otwarty nr 2

Zespół wychowawczy nr 2

7.12

Zespół wychowawczy nr 3 –  przewidywane oceny zachowania za pierwsze półrocze

13.12

Nieprzekraczalny termin wpisania przewidywanych ocen śródrocznych i zagrożeń do Librusa

14.12

Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebranie z rodzicami i dzień otwarty –przekazanie rodzicom przewidywanych ocen śródrocznych

23.12-1.01

Zimowa przerwa świąteczna - Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok

4.01.

Zespół wychowawczy nr 4 – ocena za grudzień oraz półroczna

5.01

Nieprzekraczalny termin wpisania ocen śródrocznych do Librusa

11.01

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja śródroczna

Zebranie wychowawców z rodzicami – podsumowanie I półrocza

15-28.01

Ferie zimowe/ zakończenie pierwszego półrocza

1.03

Zespół wychowawczy nr 5 – ocena za luty i styczeń

Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebrania z rodzicami i dzień otwarty

17-22.03

 Wyjazd do Londynu

29.03-3.04

Wiosenna Przerwa Świąteczna

5.04

Zespół wychowawczy nr 6

30.04

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1.05

Dzień wolny – Święto Pracy

2.05

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3.05

Dzień wolny – Święto Konstytucji 3 Maja

4.05

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.05

Zespół wychowawczy nr 7 - ocena za kwiecień i propozycja oceny rocznej

17.05

Nieprzekraczalny termin wpisania przewidywanych ocen rocznych i zagrożeń do Librusa

17.05

Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebranie z rodzicami i dzień otwarty – przekazanie rodzicom przewidywanych ocen rocznych

31.05

Dzień wolny- Boże Ciało

1.06

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4-9.06

Ewentualne wycieczki klasowe

12.06

Zespół wychowawczy nr 8  - ocena za maj i czerwiec oraz ocean roczna

13.06

Nieprzekraczalny termin wpisania ocen rocznych do Librusa

14.06

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja roczna

Zebranie wychowawców z rodzicami – podsumowanie roku

22.06

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

 

 


  

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 34301 osób.