Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA

2017-10-13

 

  

 

PROGRAM DZIAŁAŃ VARSAVIANISTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 330

W II PÓŁROCZU R.SZK. 2017/2018

 

L.p.

Rodzaj działania

Termin i miejsce realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Bitwa Warszawska 1920 -. wykład

 

12.02.2018r. Godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 322, im. Jana Brzechwy, ul. Dembowskiego 9

Realizacja indywidualna

2.

Powstanie Warszawskie 1944 "Warszawa znowu waczy" - wykład

26.02.2018r. Godz. 17.00,

Szkoła Podstawowa nr 322, im. Jana Brzechwy, ul. Dembowskiego 9

Realizacja indywidualna

3.

„Nowolipki jakich już nie ma” - gra miejska

10.03.2018r.godz. 11.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

 wychowawcy klas po zgłoszeniu na adres:varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

4.

"Józef Piłsudski – Marszałek i jego legiony" - spacer

14.03.2018r. godz. 10.00 (miejsce zbiórki do potwierdzenia przez TPW)

Realizacja indywidualna lub wychowawcy klas 4-7;

 

5.

„Sladami Powstania Warszawskiego” -  spacer

28.03.2018r.godz. 10.00

(miejsce zbiórki do potwierdzenia przez TPW)

Realizacja indywidualna lub wychowawcy klas 3-7;

6.

„Cud – miód – rybka – kit” - gra miejska

14.04.2018r.godz. 11.00 , zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 3-7 po zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

7.

„Tajemnice Starego Miasta” –  gra miejska

17.04.2018r.godz. 10.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 0-3 po

zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

8.

„Tajemnice Lasku Bielańskiego” – gra miejska

26.04.2018r.godz. 10.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 0-3 po

zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

9.

„Znajdź sposób na Alcybiadesa” - gra miejska

28.04.2018r.godz.11.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 3-7 po

zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

10.

„Turniej dzikich drużyn” -  gra miejska

12.05.2018r.godz.11.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 3-7 po

zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

11.

„Willa Pod Zwariowaną Gwiazdą – zwiedzanie dla grup liczących maksymalnie 25 osób

 

Terminy zostaną ustalone po zgłoszeniu się grup – jedna szkoła może zgłosić tylko jedną grupę

Wychowawcy klas 3-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl do 12.02.br.(aktualnie jest jeszcze 16 miejsc wolnych)

12.

Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza - konkurs wiedzy, literacki, fotograficzny i plastyczny

terminy znajdują się w regulaminie (załącznik 1)

Wychowawcy klas 2-7 zbierają zgłoszenia i przekazują do I. Robak lub G. Wójcickiej maksymalnie do do dn. 15.02.br.

13.

Konkurs „Warszawa dama w biało-czerwonej sukni” – konkurs poetycki, plastyczny, fotograficzny związany z powstaniami

 

terminy znajdują się w regulaminie (załącznik 3)

Wychowawcy klas 4-7 zbierają zgłoszenia i przekazują do I. Robak lub G. Wójcickiej maksymalnie do do dn. 15.02.br.

14.

Konkurs „Warszawa dama w biało-czerwonej sukni” – konkurs plastyczny – ukazanie Syrenki Warszawskiej oczami dziecka

 

terminy znajdują się w regulaminie (załącznik 3)

Wychowawcy klas 0-3 zbierają zgłoszenia i przekazują do I. Robak lub G. Wójcickiej maksymalnie do do dn. 15.02.br.

15.

Konkurs z finałem w postaci Ogólnowarszawskiego Festiwalu Piosenki Warszawskiej „Warszawa

da się lubić”

 

terminy znajdują się w regulaminie (załącznik 2)

Wychowawcy klas 0-7 zbierają zgłoszenia i przekazują do I. Robak lub G. Wójcickiej maksymalnie do do dn. 15.02.br.

16.

Lekcje muzealne (Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i in.)

W terminach ustalonych z organizatorami.

Wychowawcy klas

17.

Inne działania z inicjatywy własnej (konkursy, wycieczki i spacery po Warszawie, spotkania z osobami znanymi i zasłużonymi dla miasta i in.)

W terminach ustalonych z  zainteresowanymi.

Koordynatrzy szkolni i wychowawcy klas

 

Bardzo prosimy wszystkich indywidualnych uczestników wydarzeń o systematyczne dokumentowanie działań w formie fotorelacji i krótkich opisów, a wychowawców klas prosimy również o wypełnianie kart varsavianistycznych (do pobrania w pokoju nauczycielskim).

Pełną dokumentację udziału w wydarzeniach varsavanistycznych prosimy przekazywać do szkolnych koordynatorek – Iwony Robak i Grażyny Wójcickiej

                                                                                                               

      Z poważaniem – szkolne koordynatorki Varsavianistycznej Szkoły

 

 

 

"Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza" - regulamin - zobacz...

 

"WARSZAWA DAMA W BIAŁO-CZERWONEJ SUKNI" - regulamin - zobacz...

 

„WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ” - regulamin - zobacz...

 

 

  

PROGRAM DZIAŁAŃ VARSAVIANISTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 330
W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

L.p.

Rodzaj działania

Termin i miejsce realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

"Raptularz warszawskiej Syreny" - spacer po Starym i Nowym Mieście.

15.10.2017r. godz. 15.00, zbiórka Plac Zamkowy przy kolumnie Zygmunta

Realizacja indywidualna

2.

"Śpiew Syreny" – sylwetka Krystyny Krahelskiej (film)

23.10.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

3.

Ks. Józef Poniatowski – bachant, żołnierz, bohater.(spacer)

18.10.2017r.godz. 10.00, zbiórka Plac Zamkowy

Realizacja indywidualna, ew. wychowawcy klas starszych

4.

Julian Kulski i zarząd okupowanej Warszawy (film)

30.10.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

5.

Mieszczanie warszawscy pod wodzą Jana Kilińskiego (spacer)

25.10.2017r.godz. 10.00, zbiórka Plac Żelaznej Bramy, pomnik T. Kościuszki

Realizacja indywidualna, ew. wychowawcy klas

6.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

3.11.2017r.godz. 11.00 Plac Piłsudskiego

G. Wójcicka (Poczet Sztandarowy SP 330) , wychowawcy klas; zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

7.

Andrzej Trzebiński ps.Łomień – poeta, dramaturg (film z cyklu "Ślady")

6.11.2017r.godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

8.

Powstanie Listopadowe – zryw, który rozpoczął się w Łazienkach Królewskich (spacer)

8.11.2017r.godz. 10.00, Agrykola , pomnik Jana III Sobieskiego

Realizacja indywidualna, I. Robak, wychowawcy klas

9.

Powstanie Styczniowe w cieniu Cytadeli (spacer)

15.11.2017r.godz.10.00, kościół Św. Anny

Realizacja indywidualna,I. Robak, wychowawcy klas

10.

Warszawa – dama w biało-czerwonej sukni (gra miejska)

17.11.2017r.godz....( do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas

11.

"W cieniu prezydenta – Jan Pohoski" (film)

4.12.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

12.

Lekcje muzealne (Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i in.)

W terminach ustalonych z organizatorami.

Wychowawcy klas

13.

Inne działania z inicjatywy własnej (konkursy, wycieczki i spacery po Warszawie, spotkania z osobami znanymi i zasłużonymi dla miasta i in.)

W terminach ustalonych z  zainteresowanymi.

Koordynatrzy szkolni i wychowawcy klas

 

Bardzo prosimy wszystkich indywidualnych uczestników wydarzeń o systematyczne dokumentowanie działań w formie fotorelacji i krótkich opisów, a wychowawców klas prosimy również o wypełnianie kart varsavianistycznych (do pobrania w pokoju nauczycielskim).

Pełną dokumentację udziału w wydarzeniach varsavanistycznych prosimy przekazywać do szkolnych koordynatorek – Iwony Robak i Grażyny Wójcickiej.

                                                                                                                  

 

   Z poważaniem – szkolne koordynatorki Varsavianistycznej Szkoły

 

 

  

Zobacz także:

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 51470 osób.