Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA

2017-10-13

 

  

 

PROGRAM DZIAŁAŃ VARSAVIANISTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 330

W II PÓŁROCZU R.SZK. 2017/2018

 

L.p.

Rodzaj działania

Termin i miejsce realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Bitwa Warszawska 1920 -. wykład

 

12.02.2018r. Godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 322, im. Jana Brzechwy, ul. Dembowskiego 9

Realizacja indywidualna

2.

Powstanie Warszawskie 1944 "Warszawa znowu waczy" - wykład

26.02.2018r. Godz. 17.00,

Szkoła Podstawowa nr 322, im. Jana Brzechwy, ul. Dembowskiego 9

Realizacja indywidualna

3.

„Nowolipki jakich już nie ma” - gra miejska

10.03.2018r.godz. 11.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

 wychowawcy klas po zgłoszeniu na adres:varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

4.

"Józef Piłsudski – Marszałek i jego legiony" - spacer

14.03.2018r. godz. 10.00 (miejsce zbiórki do potwierdzenia przez TPW)

Realizacja indywidualna lub wychowawcy klas 4-7;

 

5.

„Sladami Powstania Warszawskiego” -  spacer

28.03.2018r.godz. 10.00

(miejsce zbiórki do potwierdzenia przez TPW)

Realizacja indywidualna lub wychowawcy klas 3-7;

6.

„Cud – miód – rybka – kit” - gra miejska

14.04.2018r.godz. 11.00 , zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 3-7 po zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

7.

„Tajemnice Starego Miasta” –  gra miejska

17.04.2018r.godz. 10.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 0-3 po

zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

8.

„Tajemnice Lasku Bielańskiego” – gra miejska

26.04.2018r.godz. 10.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 0-3 po

zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

9.

„Znajdź sposób na Alcybiadesa” - gra miejska

28.04.2018r.godz.11.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 3-7 po

zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

10.

„Turniej dzikich drużyn” -  gra miejska

12.05.2018r.godz.11.00, zbiórka Plac Zamkowy (lub inne miejsce wyznaczone przez TPW)

Wychowawcy klas 3-7 po

zgłoszeniu na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

11.

„Willa Pod Zwariowaną Gwiazdą – zwiedzanie dla grup liczących maksymalnie 25 osób

 

Terminy zostaną ustalone po zgłoszeniu się grup – jedna szkoła może zgłosić tylko jedną grupę

Wychowawcy klas 3-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl do 12.02.br.(aktualnie jest jeszcze 16 miejsc wolnych)

12.

Konkurs Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza - konkurs wiedzy, literacki, fotograficzny i plastyczny

terminy znajdują się w regulaminie (załącznik 1)

Wychowawcy klas 2-7 zbierają zgłoszenia i przekazują do I. Robak lub G. Wójcickiej maksymalnie do do dn. 15.02.br.

13.

Konkurs „Warszawa dama w biało-czerwonej sukni” – konkurs poetycki, plastyczny, fotograficzny związany z powstaniami

 

terminy znajdują się w regulaminie (załącznik 3)

Wychowawcy klas 4-7 zbierają zgłoszenia i przekazują do I. Robak lub G. Wójcickiej maksymalnie do do dn. 15.02.br.

14.

Konkurs „Warszawa dama w biało-czerwonej sukni” – konkurs plastyczny – ukazanie Syrenki Warszawskiej oczami dziecka

 

terminy znajdują się w regulaminie (załącznik 3)

Wychowawcy klas 0-3 zbierają zgłoszenia i przekazują do I. Robak lub G. Wójcickiej maksymalnie do do dn. 15.02.br.

15.

Konkurs z finałem w postaci Ogólnowarszawskiego Festiwalu Piosenki Warszawskiej „Warszawa

da się lubić”

 

terminy znajdują się w regulaminie (załącznik 2)

Wychowawcy klas 0-7 zbierają zgłoszenia i przekazują do I. Robak lub G. Wójcickiej maksymalnie do do dn. 15.02.br.

16.

Lekcje muzealne (Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i in.)

W terminach ustalonych z organizatorami.

Wychowawcy klas

17.

Inne działania z inicjatywy własnej (konkursy, wycieczki i spacery po Warszawie, spotkania z osobami znanymi i zasłużonymi dla miasta i in.)

W terminach ustalonych z  zainteresowanymi.

Koordynatrzy szkolni i wychowawcy klas

 

Bardzo prosimy wszystkich indywidualnych uczestników wydarzeń o systematyczne dokumentowanie działań w formie fotorelacji i krótkich opisów, a wychowawców klas prosimy również o wypełnianie kart varsavianistycznych (do pobrania w pokoju nauczycielskim).

Pełną dokumentację udziału w wydarzeniach varsavanistycznych prosimy przekazywać do szkolnych koordynatorek – Iwony Robak i Grażyny Wójcickiej

                                                                                                               

      Z poważaniem – szkolne koordynatorki Varsavianistycznej Szkoły

 

 

 

"Konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza" - regulamin - zobacz...

 

"WARSZAWA DAMA W BIAŁO-CZERWONEJ SUKNI" - regulamin - zobacz...

 

„WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ” - regulamin - zobacz...

 

 

  

PROGRAM DZIAŁAŃ VARSAVIANISTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 330
W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

L.p.

Rodzaj działania

Termin i miejsce realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

"Raptularz warszawskiej Syreny" - spacer po Starym i Nowym Mieście.

15.10.2017r. godz. 15.00, zbiórka Plac Zamkowy przy kolumnie Zygmunta

Realizacja indywidualna

2.

"Śpiew Syreny" – sylwetka Krystyny Krahelskiej (film)

23.10.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

3.

Ks. Józef Poniatowski – bachant, żołnierz, bohater.(spacer)

18.10.2017r.godz. 10.00, zbiórka Plac Zamkowy

Realizacja indywidualna, ew. wychowawcy klas starszych

4.

Julian Kulski i zarząd okupowanej Warszawy (film)

30.10.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

5.

Mieszczanie warszawscy pod wodzą Jana Kilińskiego (spacer)

25.10.2017r.godz. 10.00, zbiórka Plac Żelaznej Bramy, pomnik T. Kościuszki

Realizacja indywidualna, ew. wychowawcy klas

6.

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

3.11.2017r.godz. 11.00 Plac Piłsudskiego

G. Wójcicka (Poczet Sztandarowy SP 330) , wychowawcy klas; zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

7.

Andrzej Trzebiński ps.Łomień – poeta, dramaturg (film z cyklu "Ślady")

6.11.2017r.godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

8.

Powstanie Listopadowe – zryw, który rozpoczął się w Łazienkach Królewskich (spacer)

8.11.2017r.godz. 10.00, Agrykola , pomnik Jana III Sobieskiego

Realizacja indywidualna, I. Robak, wychowawcy klas

9.

Powstanie Styczniowe w cieniu Cytadeli (spacer)

15.11.2017r.godz.10.00, kościół Św. Anny

Realizacja indywidualna,I. Robak, wychowawcy klas

10.

Warszawa – dama w biało-czerwonej sukni (gra miejska)

17.11.2017r.godz....( do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas

11.

"W cieniu prezydenta – Jan Pohoski" (film)

4.12.2017r. godz. 13.00, DK PROM Saska Kępa, ul. Brukselska 23 (termin do potwierdzenia przez TPW)

Wychowawcy klas 5-7;

zgłoszenia na adres: varsavanistyczna.szkola@tpw.org.pl

12.

Lekcje muzealne (Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski i in.)

W terminach ustalonych z organizatorami.

Wychowawcy klas

13.

Inne działania z inicjatywy własnej (konkursy, wycieczki i spacery po Warszawie, spotkania z osobami znanymi i zasłużonymi dla miasta i in.)

W terminach ustalonych z  zainteresowanymi.

Koordynatrzy szkolni i wychowawcy klas

 

Bardzo prosimy wszystkich indywidualnych uczestników wydarzeń o systematyczne dokumentowanie działań w formie fotorelacji i krótkich opisów, a wychowawców klas prosimy również o wypełnianie kart varsavianistycznych (do pobrania w pokoju nauczycielskim).

Pełną dokumentację udziału w wydarzeniach varsavanistycznych prosimy przekazywać do szkolnych koordynatorek – Iwony Robak i Grażyny Wójcickiej.

                                                                                                                  

 

   Z poważaniem – szkolne koordynatorki Varsavianistycznej Szkoły

 

 

  

Zobacz także:

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 62222 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.