Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

STYPENDIA SOCJALNE

STYPENDIA SOCJALNE
2018-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) w roku szkolnym 2018/2019, zainteresowane osoby (rodzic/opiekun prawny) zobowiązane są do złożenia u pedagoga szkolnego, do dnia 14 września 2018 r. (piątek),  uzupełnionego, wg załączonej instrukcji,  wniosku o przyznanie ww. pomocy.

Wnioski można pobierać na stronie  Biura Edukacji m. st. Warszawy- w zakładce dla ucznia i rodzica – pomoc socjalna dla uczniów, jak również u pedagoga szkolnego (pokój 15).

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia, uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) tj. 514 złotych.

 

 

  

Zobacz także:

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 55605 osób.