Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

ZIMA W MIEŚCIE - INFORMACJE

ZIMA W MIEŚCIE - INFORMACJE
2019-01-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMUJEMY, IŻ OD GODZINY 16.00 WSZYSCY UCZESTNICY AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 

PRZEBYWAJĄ W SALI 100

 


 

 

Informujemy, że dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników akcji
"Zima w mieście 2019" w SP 330, dzieci biorą udział
w zajęciach grup, do których są przypisane.

 

 


 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z regulaminem Feryjnej Placówki Edukacyjnej

 dyżur pełnimy  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 17.00.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej

do godz. 8.30  i odbioru dziecka w godzinach pracy placówki.

Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu
i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Programu.

 

 


 

Drodzy Rodzice,

uprzejmie prosimy o zaopatrzenie  dzieci w  w strój sportowy lub basenowy, jeżeli wymagają tego zajęcia oraz ubiór odpowiedni do zabaw na śniegu.

 

Na terenie placówki obowiązuje zmiana obuwia.

 

 


 

 

 Opłatę w wysokości 7 złotych na dzień, należy wpłacić na rachunek bankowy:

41 1030 1508 0000 0005 5034 7067.

W treści przelewu należy wpisać:

„opłata za posiłki w programie „Zima w mieście”, (termin) – imię i nazwisko uczestnika”

 

 


 

Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonany będzie w ciągu 30 dni od daty zakończeniu programu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny, złożony do ostatniego dnia akcji w placówce.

 

 


 

 

PLAN DNIA AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE 2019"

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 330

 

 

7.00-8.30 - Zbiórka, zapisy dzieci na listy obecności, zajęcia integracyjne.

 

8.30-10.00 - Zajęcia świetlicowe, drugie śniadanie, przypomnienie zasad BHP, przygotowanie do wyjścia.

 

9.00-12.30  - Zajęcia planowane: wycieczki, spacery, zajęcia z instruktorami, wyjścia na zewnątrz placówki.

 

12.30-14.00 - Obiad, relaks po obiedzie.

 

13.00-16.00 - Zajęcia programowe z wychowawcami: plastyczne, literackie, sportowe, zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, z chustą animacyjną, czytanie literatury dziecięcej, zabawy na placu zabaw.

 

16.00-17.00 - Zajęcia integracyjne, zabawy przy muzyce.

 

 


 

UWAGA

 

Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym tel. 226487929,  e-mailowym sp330@edu.um.warszawa.pl lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w FPE najpóźniej w danym dniu, do godz. 8.30.

 


 

 

SZATNIA


 ZIMA  W MIEŚCIE

 

Szatnia dla grupy 1, grupy 2, grupy 3, grupy 4, grupy 5,

znajduje się na dole, po lewej stronie (drewniane boksy).
.

 

 

 

 


 

 

PODZIAŁ NA GRUPY

 


 

 

1 GRUPA, 

ROCZNIK 2011/2012

7.00 - 8.00 - sala 100

8.00 - 16.00 - sala 102

16.00 - 17.00 - sala 100

 

 


 

 

2 GRUPA,  

ROCZNIK  2010


7.00 - 17.00 - sala 100

 

 


 

 

3 GRUPA,  

ROCZNIK 2009 7.00 - 8.00- sala 100

8.00 - 17.00 - sala 101

 

 


 

 

4 GRUPA,  

ROCZNIK 2008/7/6/5/4/37.00 - 17.00 - sala 20
 

 

 


 

 


5 GRUPA,

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

7.00 - 8.00 - sala 20
8.00-16.00 - sala 21
16.00 - 17.00 - sala 20

 


 

 

Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej (FPE)
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

1.     Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie do Programu „Zima w Mieście” 2019 prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

2.     Warunki uczestniczenia ucznia w Programie:

a)    posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,

b)    złożenie prawidłowo wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika,

c)     uiszczenie opłaty za posiłki[1],

d)    przestrzeganie zasad regulaminu FPE.

3.     FPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2019 dokonywane są na co najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni z wyłączeniem dni świątecznych).

4.     FPE funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

5.     Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru w godzinach pracy FPE. Nieprzestrzeganie godzin odbioru jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem dziecka z listy uczestników Programu.

6.     Uczestnik Programu w FPE otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

7.     Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego) są zwolnieni z opłat i zobowiązani do przynoszenia własnych posiłków.

8.     Z opłat za wyżywienie zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły.

9.     Rodzice/opiekunowie prawni wnoszą opłatę za posiłki zgodnie z harmonogramem zapisów do Programu "Zima w Mieście" 2019.

10.  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez uczestnika Programu posiłki nastąpi tylko po uprzednim telefonicznym tel. 226487929,  e-mailowym sp330@edu.um.warszawa.pl lub osobistym zgłoszeniu nieobecności w FPE w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30.

11.  Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywany będzie w ciągu 30 dni od daty zakończeniu programu, na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których uczestnik był nieobecny, złożony do ostatniego dnia akcji w placówce.

12.  Wszystkie zajęcia prowadzone w FPE w ramach Programu są bezpłatne.

13.  Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia uczestnika Programu, w strój, nakrycie głowy i obuwie, stosownie do warunków atmosferycznych i planowanych zajęć.

14.  Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania uczestnika Programu, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika Programu z udziału w zajęciach.

15.  Za szkody wyrządzone przez uczestnika Programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.

16.  O rezygnacji z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019 rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej.

17.  Jako rezygnacja z uczestnictwa w Programie „Zima w Mieście” 2019  rozumiana jest trzydniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE.

18.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.

 

 

[1] Nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat.

 

  

Zobacz także:

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 74587 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
  3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
  4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
  10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.