Aby zmienić wielkość czcionki oraz kontrast strony kliknij przyciski po prawej
x A A
A A A

„AKTYWNY SZEŚCIOLATEK W I KLASIE”

„AKTYWNY SZEŚCIOLATEK W I KLASIE”
2019-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dzisiejszych czasach dzieci szybciej osiągają tzw. „dojrzałość szkolną” i w większości są gotowe do wcześniejszego podjęcia nauki. W wieku sześciu lat dziecko jest zaciekawione otaczającą go rzeczywistością, ma chęć poznawania świata, z łatwością podejmuje nowe wyzwania.  Nauka nowych rzeczy może być dla niego przyjemnością, a jeśli proces edukacyjny jest dobrze zorganizowany, nie potraktuje jej jako przymusu.

 

Co zyska Sześciolatek uczestnicząc w projekcie:

 

 • 4 godziny zajęć dodatkowych tygodniowo dla klasy (w tym 1 h zajęć języka obcego, wyboru pozostałych 3 h dokonają wspólnie szkoła i rodzice),
 • atrakcyjnie zorganizowane zajęcia świetlicowe - w ramach pracy świetlicy szkolnej
  m.in. zajęcia rozwijające kreatywność (np. szachy, robotyka, programowanie, trening twórczości),
 • nauczanie z wykorzystaniem metody projektu - jedna z najbardziej skutecznych metod edukacji polegającej na samodzielnej pracy uczniów – indywidualnej lub zespołowej
  nad zadanym tematem (może trwać kilka tygodni lub miesięcy) - metoda może być stosowana już w przedszkolu,
 • naukę na I zmianę,
 • 4 bezpłatne bilety do kina/teatru w ramach wyjść klasowych, wpisujących się
  w realizację edukacji kulturalnej,
 • program „Sześciolatek bez prac domowych”,
 • udział w bezpłatnym „Programie Pomocy Przedmedycznej” – program będzie realizowany przez certyfikowanych edukatorów, zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wprowadzają dzieci w tematykę zasad dotyczących bezpieczeństwa
  oraz prostych czynności ratowniczych, dziecko po realizacji programu powinno:
  • wiedzieć, jak zachować się w sytuacji, gdy ktoś straci przytomność, w sytuacji krwotoku z nosa, poparzenia,
  • potrafić powiadomić odpowiednie służby o sytuacji niebezpiecznej - znać numery 112, 999, 997, 998,
  • wskazywać i nazywać przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, woda utleniona, plaster, gaza,
  • umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • znać zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unikać ich;
  • wiedzieć, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych,
  • w miarę samodzielnie radzić sobie w sytuacjach życiowych i próbować przewidywać skutki swoich zachowań,
  • potrafić się przedstawić i wiedzieć, komu można podawać informacje na temat danych osobowych,
 • udział w bezpłatnych programach sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego (instruktorów i trenerów):
  • „Sportowy Sześciolatek” (przygotowanie do gier zespołowych - nauka współpracy w grupie, działania według ustalonych zasad, poznanie podstaw wybranych gier zespołowych).
  • „Od zabawy do sportu” – projekt miejski, mający na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Projekt jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych bez kierowania ich na drogę rywalizacji sportowej. Łączy rozwój motoryczny z rozwojem społecznym (integracja uczniów, nauczycieli
   i rodziców, zdrowe zasady współzawodnictwa, kultura aktywnego kibicowania).
 • bezpłatną „Wyprawkę Małego Sportowca” (strój sportowy + bidon + worek),
 • udział w działaniach propagujących i wspierających zdrowy tryb życia: „Aktywna przerwa”, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – program zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, „Wiem co jem”, „Czas na relaks”.
 • możliwość korzystania z 3 posiłków dziennie,
 • zajęcia wspierające rozwój psychomotoryczny, prowadzone przy wsparciu szkolnych specjalistów oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Projekt będzie realizowany w oddziałach z co najmniej 75% udziałem sześciolatków.

  

Szanowni Państwo,

Rodzice Sześciolatków

 

Zapraszam wszystkich Państwa do zainteresowania się ursynowskim projektem „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie”.

„Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie” to pomysł na to jak poprzez wcześniej rozpoczętą, ciekawie zorganizowaną edukację, zwiększyć szanse Państwa dzieci na sukces w dorosłym życiu. Start dziecka w szkole będzie łatwiejszy dzięki realizacji dwumiesięcznego programu adaptacyjnego, który rozpocznie się 1 września 2019 r. i pozwoli uczniom poznać nowe otoczenie, kolegów i koleżanki, strukturę szkoły oraz nauczycieli i innych pracowników. Dziećmi zaopiekują się nie tylko odpowiednio przygotowani do pracy z dzieckiem sześcioletnim nauczyciele, ale również grupa specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podobnie jak w tym roku, organizacja zajęć w przyszłym roku szkolnym będzie uwzględniała potrzeby rozwojowe sześciolatków poprzez m.in.: kreatywne wykorzystywanie przestrzeni szkolnych i zapewnianie dzieciom różnych aktywizujących działań edukacyjnych, tworzenie warunków do rozwijania talentów i zainteresowań podczas zajęć dodatkowych. Praca nauczycieli świetlicy będzie skorelowana z pracą nauczycieli uczących w klasie.

Zapewniam, że nauka w szkole nie musi być tylko obowiązkiem. Może być również wspaniałą przygodą i zabawą dającą szansę na rozwój kreatywności i samodzielności oraz zdobycie wielu ciekawych doświadczeń i nabywanie umiejętności, których wykonywanie będzie sprawiało dzieciom radość. Na dzieci sześcioletnie czeka naprawdę atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych i programów edukacyjnych.

Projekt „Aktywny Sześciolatek w pierwszej klasie” jest propozycją dla tych rodziców, którzy uważają, że ich dziecko powinno rozpocząć edukację szkolną w wieku sześciu lat. Obowiązek szkolny zaczyna się od 7 roku życia, ale ustawodawca pozostawił rodzicom sześciolatków prawo do decydowania o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji szkolnej,
pod warunkiem, że dziecko osiągnęło tzw. dojrzałość szkolną.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszej dzielnicy www.ursynow.pl  oraz już wkrótce na stronach internetowych wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli. Dodatkowych informacji będą udzielali również dyrektorzy wymienionych wyżej placówek W dniu 14 lutego br. w Szkole Podstawowej nr 340, w godzinach od 17.00
do 20.00 będzie można porozmawiać z nauczycielką, prowadzącą w tym roku szkolnym projekt „Aktywny Sześciolatek” w tej placówce.

                 Burmistrz

Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy

              Robert Kempa

 

  

Zobacz także:

Kalendarium

Zobacz również:

 

 

 

http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/program-wars-i-sawa/logowis_230x80.jpg

 


 

      
 

        

 

       

 
        

  

      

 

      
 

 

Naszą stronę od 2017-10-11 odwiedziło: 74587 osób.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Dokumenty – RODO”,
 2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
 10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.